A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-37 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema “Perfectionarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe”, prezentată de dna Hristeva Oxana, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor universitar NICOLAE TARAN. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Lasă un răspuns

Close Menu