A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-38 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere avinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor”, prezentată de dl ROȘCA OLEG., efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO.

Lasă un răspuns

Close Menu