A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 411.07-11 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole, la specialitatea 411.07 „Viticultură”, cu tema ”Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor”, prezentată de dl BOTNARENCO ANDREI, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor MIHAIL RAPCEA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Lasă un răspuns

Close Menu