A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 62 253.03-07 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roşii”, prezentată de dl MORARI BORIS, efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Lasă un răspuns

Close Menu