A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 411.07-11 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole, la specialitatea 411.07 „Viticultură”, cu tema ”Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor”, prezentată de dl BOTNARENCO ANDREI, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor MIHAIL RAPCEA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 62 253.03-07 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roşii”, prezentată de dl MORARI BORIS, efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-37 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema “Perfectionarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe”, prezentată de dna Hristeva Oxana, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor universitar NICOLAE TARAN. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-38 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere avinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor”, prezentată de dl ROȘCA OLEG., efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO.

Continue Reading
Close Menu