INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  este instituţie de cercetări ştiinţifice, fiind avangardul şi coordonatorul progresului tehnico-ştiinţific în domeniul hortiviticol, vinificaţiei şi tehnologiilor alimentare din Republica Moldova.A fost creat conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 24 iunie 2008 „Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar”.

Direcţia strategică:

  • Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

Profiluri acreditate:

  • Ameliorarea viţei de vie şi elaborarea tehnologiilor performante în viticultură
  • Tehnologii inovative în vinificaţie
  • Ameliorarea soiurilor de pomi fructiferi şi tehnologii de cultivare
  • Tehnologii alimentare şi de prelucrare a materiei prime agricole

Direcții de activitate

Direcția Viticultură și Vinificație.

Include 8 laboratoare specializate în domeniul viticulturii și vinificației, inclusiv și laboratorul de standardizare și expertiză.

Direcţia Pomicultură

Include 4 laboratoare specializate în domeniul pomiculturii şi 1 secţie în domeniul legumiculturii.

Direcţia Tehnologii Alimentare

Include 3 laboratoare specializate în domeniul tehnologiei alimentare.

Direcţia Legumicultură

Include un laborator specializat în domeniul legumiculturii

Noutăți

Condoleanțe

Ion Caraman 17.03.1940 - 24.01.2023 Doctor Habilitat în ştiinţe agricole Specialist de calificare înaltă a efectuat cercetări împreună cu colaboratorii laboratorului Arbuști fructiferi şi căpşun…

A V I Z

Echipa redacţiei revistei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” vă invită să participaţi la pregătirea numerelor 1 şi 2 ale revistei pentru anul 2022.

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnologii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

str. Vieru 59, institutul stiintifico practic de horticultura si tehnologii alimentare
ISPHTA Institutul Stiintifica Practic de Horticultura si tehnologii alimentare Costiujeni 14

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru

Close Menu