INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Despre Institut

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  este instituţie de cercetări ştiinţifice, fiind avangardul şi coordonatorul progresului tehnico-ştiinţific în domeniul hortiviticol, vinificaţiei şi tehnologiilor alimentare din Republica Moldova.A fost creat conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 24 iunie 2008 „Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar”.

Direcţia strategică:

  • Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

Profiluri acreditate:

  • Ameliorarea viţei de vie şi elaborarea tehnologiilor performante în viticultură
  • Tehnologii inovative în vinificaţie
  • Ameliorarea soiurilor de pomi fructiferi şi tehnologii de cultivare
  • Tehnologii alimentare şi de prelucrare a materiei prime agricole

.

Direcții de activitate

Direcția Viticultură și Vinificație.

Include 8 laboratoare specializate în domeniul viticulturii și vinificației, inclusiv și laboratorul de standardizare și expertiză.

Direcţia Pomicultură

Include 4 laboratoare specializate în domeniul pomiculturii şi 1 secţie în domeniul legumiculturii.

Direcţia Tehnologii Alimentare

Include 3 laboratoare specializate în domeniul tehnologiei alimentare.

Direcţia Legumicultură

Include un laborator specializat în domeniul legumiculturii

Articole recente

Anunțuri

A V I Z. În cadrul şedinţei Seminarului de Profil 411.07-„VITICULTURĂ” al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 04 martie 2020, ora 15:00 va avea loc examinarea tezei de doctor în științe agricole cu tema „Potențialul agroecologic a soiurilor de struguri pentru masa în Regiunea viti-vinicolă Ștefan Vodă”, prezentată de dna GODOROJA MARIANA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 411.07-11 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole, la specialitatea 411.07 „Viticultură”, cu tema ”Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor”, prezentată de dl BOTNARENCO ANDREI, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor MIHAIL RAPCEA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 62 253.03-07 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roşii”, prezentată de dl MORARI BORIS, efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-37 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema “Perfectionarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe”, prezentată de dna Hristeva Oxana, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor universitar NICOLAE TARAN. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-38 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere avinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor”, prezentată de dl ROȘCA OLEG., efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO.

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație și Legumicultura

Direcția Tehnologii Alimentare și Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru

Close Menu