Pe 21 decembrie 2018, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional a organizat un seminar-practic cu participarea producătorilor de fructe din raion, specialiștilor Direcției pentru Siguranța Alimentelor și Direcției Agricultură și Alimentație.

La eveniment au fost invitați și au participat deasemenea domnii Donica Ilie, vicedirector al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, doctor habilitat în agricultură, Academician al Academiei de Științe a RM și Magher Mihail, șef al laboratorului Protecția și Virusologia Culturilor Pomicole la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, doctor habilitat în agricultură.

În partea teoretică al seminarului s-au discutat subiectele:

  • Particularitățile tăiatului în uscat la pomii fructiferi și formarea roadei pentru anul 2019. (D-ul Donica Ilie)
  • Recomandații în combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi în condițiile concrete ale anului 2018-2019. (D-ul Magher Mihail)

Partea practică a seminarului s-a desfășurat în plantațiile pomicole din CP „C.V.A. Viroc-Agro”, unde d-ul Donica Ilie a demonstrat în practică tăiatul în uscat și formarea roadei la pomii fructiferi de diferite specii, soiuri și vârste.

Savanții participanți la seminar, au dat răspuns la multiplele întrebări puse de producătorii de fructe din raion.Autor: Anatolie Cocerovschi, șef al Direcției Agricultură și Alimentație

Contacte

Direcția viticultura, vinificație și Legumicultura

Direcția tehnologii alimentare și Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru

Close Menu