Seminar cu genericul
„Tehnologii inovative de procesare a materiei prime agroalimentare”

Direcţia Tehnologii Alimentare al IŞPHTA organizat un Seminar cu genericul   Tehnologii inovative de procesare a materiei prime
agroalimentare”
în cadrul Expoziţiei internaţionale specializate „FOOD & DRINKS”, ediţia a XXVI-a, “FOOD TECHNOLOGY”, ediţia a XXVI-a „PACKAGING. DEPOT”, ediţia a XXIV-a, 16 – 19 mai  2019.

În cadrul seminarului au fost prezentate mai multe lucrări, care reflectă diferite domenii de activitate ale Direcţiei Tehnologii Alimentare a IŞPHTA, după cum urmează:

  • Tehnologia  fructelor deshidratate îndulcite şi evaluarea lor în timpul păstrării. Raportor:cercetător ştiinţific, Pavlinciuc Marcela
  • Sosuri fabricate în baza materiei prime indigene. Raportor:cercetător ştiinţific, Odobescu Ludmila
  • Elaborarea tehnologiei de fabricare aproduselor extrudate pe bază de soriz. Raportor:cercetător ştiinţific, Iuşan Larisa
  • Produse ale alimentaţiei sănătoase. Raportor: cercetător ştiinţific, Zîreanova Elena
  • Valorificarea deşeurilor obţinute la prelucrarea industrială a tomatelor. Raportor:cercetător ştiinţific, Caragia Vavil
  • Alimente obţinute din legume şi fructe cu adaos de acidifianţi naturali. Raportor:cercetător ştiinţific, Golubi Roman
  • Brînză din lapte de capră şi oaie. Aspecte tehnologice inovative. Raportor:cercetător ştiinţific, Bogdan Nina
  • Culturi de bacterii lactice autohtone. Raportor:cercetător ştiinţific, Cartaşev Anatolii
  • Indici de identificare a neconformităţii brînzeturilor. Raportor:cercetător ştiinţific, Voitco Elena

Contacte

Direcția viticultura, vinificație și Legumicultura

Direcția tehnologii alimentare și Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru

Close Menu