A V I Z. În cadrul şedinţei Seminarului de Profil 411.07-„VITICULTURĂ” al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 04 martie 2020, ora 15:00 va avea loc examinarea tezei de doctor în științe agricole cu tema „Potențialul agroecologic a soiurilor de struguri pentru masa în Regiunea viti-vinicolă Ștefan Vodă”, prezentată de dna GODOROJA MARIANA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Lasă un răspuns

Close Menu