Seminar de instruire a producătorilor agricoli (Raionul Сălărași)

Academicianul Dom.Ilie Donică a adus la cunoștința participanților la instruire despre metodele de formare a pomilor fructiferi  în dependență de soi și specie. Specialiștii de la ANSA  au vorbit  despre complexul de boli și dăunători la diferite specii pomicole,modul eficient de combatere a bolilor și dăunătorilor ,sisteme de combatere a buruenelor,sisteme de fertilizare pentru livezi și despre utilizarea sigură a pesticidelor.   Dom.Ilie Donică a mai acceptat,că obținerea de recolte mari de fructe de bună calitate este corelată de starea bună a pomilor,agrotehnica corectă și dragostea față de agricultură.

Seminar de instruire a producătorilor agricoli.

Contacte

Direcția viticultura, vinificație și Legumicultura

Direcția tehnologii alimentare și Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru

Close Menu