SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE AGRICOLE

Teza de doctorat poate fi consultată pe www.cnaa.md  și la Biblioteca Institutului Științifco-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație, Tehnologii alimentare și Legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru