RAPORT ȘTIINȚIFIC FINAL
privind executarea proiectului de cercetări științifice
Program de postdoctorat (2019-2020)

Contacte

Direcția viticultura, vinificație, tehnologii alimentare și legumicultura

Direcția tehnologii alimentare și Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru

Close Menu