ACORD ȘTIINȚIFIC DE COLABORARE BILATERALĂ

ÎNTRE INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIVERSITATEA BOLU ABANT IZZET BAYSAL, REPUBLICA TURCIA

Prin prezenta, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, la data de 26 noiembrie 2020 a fost în vizită de lucru, cu scopul stagierii în domeniul viti-vinicol și colaborării  bilaterale cu UNIVERSITATEA BOLU ABANT IZZET BAYSAL, Republica Turcia.

Se prezintă informaţia privind propunerile de colaborare ştiinţifică.

Având în vedere premisele și legămintele reciproce conținute aici, „Părțile” sunt de acord la:

1. Participarea la proiecte comune de cercetare privind realizarea de activități științifice conform domeniilor de cercetare.
2. Stagii reciproce pentru cercetători științifici / studenți / doctoranzi / personal conform cercetărilor în Republica Turcia și Republica Moldova.
3. Organizarea și participarea la conferințe științifice, ateliere, expoziții, scrierea articolelor colective.
4. Schimb de experiență în dezvoltarea și îmbunătățirea domeniului de cercetare.
5. Schimb de delegații, vizite de studiu și cercetare.
6. Furnizarea de consultări, sprijin metodologic în adoptarea noilor metode moderne de analiză.
7. Schimb de informații științifice, date publicate și literatură profesională.

Acordul va fi implementat în cadrul programelor bilaterale anuale și multianuale. Date obținute din cercetări științifice reciproce, brevete, inovații, publicații, constituie parte din proprietate intelectuală și părțile menționate nu vor comercializa rezultatele științifice, fără acordul scris al părților implicate.

Contacte

Direcția viticultura, vinificație, tehnologii alimentare și legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru