SOLDATENCO EUGENIA
23.10.1956 - 21.03.2021

Cu durere în suflet și profund regret înștiințăm colectivul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare despre trecerea la cele veșnice a doamnei doctor habilitat în științe tehhnice, conferențiar universitar, secretar științific.

Om de știință, un Om de o cumsecădenie nețărmuită și un bun prieten al colectivului, cu un dinamism, competență, perseverență și responsabilitate enormă în activitate, un Om suflet mare şi bogat au caracterizat-o pe savantul-oenolog SOLDATENCO EUGENIA un specialist de talie înaltă, care va rămâne în memoria întregului colectiv al Institutului și a celor care au cunoscut-o.

Sub conducerea sa au fost studiate, elaborate şi implementate tehnologii moderne în industria vinicolă, au fost realizate proiecte naționale și internaționale, iar rezultatele cercetărilor au fost redate în peste 200 lucrări științifice, monografii și  brevete de invenții. Un aport deosebit a avut în pregătirea și educarea cadrelor științifice din domeniul vitivinicol, contribuind la susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat în științe tehnice tehnică.

Regretata SOLDATENCO EUGENIA a activat în domeniul științific al ramurii vitivinicole timp de peste 47 ani, parcurgând calea vieţii cu demnitate, evoluând profesional de la o simplă muncitoare la conferențiar universitar, doctor habilitat, secretar științific al IȘPHTA timp de 13 ani.

Activitatea  sa a contribuit substanțial la dezvoltarea ramurii vitivinicole, domeniului cercetării și dezvoltării a Republicii Moldova. În anul 2020 i s-a conferit binemeritatul ordin „GLORIA MUNCII” pentru meritele și recunoștința societății științifice.

Sincere condoleanţe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor şi apropiaţilor .

        DUMNEZEU SĂ-l IERTE ȘI S-O ODIHNEASCĂ ÎN PACE.

        Administraţia IȘPHTA

Contacte

Direcția viticultura, vinificație, tehnologii alimentare și legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru

Close Menu