Succesele în agricultură obținute
grație implementării rezultatelor cercetărilor științifice

Împreună, cu compania ADAMA, ca o singură companie globală, obiectivul căruia este contribuție la dezvoltarea agriculturii și în colaborare cu S.A. CRICOVA, I.P. IȘPHTA implementează cele mai recente elaborări științifice, pentru creșterea recoltelor, și pentru a simplifica activitatea agricolă sub conducerea D-lui CEBANU Vitalie doctor în științe agrare, șef laboratorului  Imunologie și Protecția Viței de vie. anul 2020

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație, Tehnologii alimentare și Legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru