IN MEMORIAM - VLAD ARHIP

Dispariţia tragică a colegului nostru Vlad Arhip a marcat profund colectivul Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, unde a activat prodigios în calitate de redactor-şef al revistei Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia din 2014.

Cel care a fost Vlad Arhip îşi trage obîrşia dintro familie de intelectuali din satul Bahrineşti, raionul Floreşti. După absolvirea şcolii şi-a făcut studiile la facultatea de litere a Universităţii de Stat din Chişinău.

După absolvirea cu succes a universităţii a muncit la compania Teleradio Moldova, editurile ,,Literatura Artistică” şi ,,Făt Frumos”, ziarele ,,Moldova Socialistă”, ,,Viaţa Satului” ,,Vestnik TPP”, ,,Furnica”, revista ,,Ştiinţele Sociale şi Istoria”.

Diversitatea preocupărilor, dinamismul acţiunilor, diapazonul cunoştinţelor, sinceritatea şi omenia sunt calităţile care l-au caracterizat pe cel care a fost Vlad Arhip.

Astfel va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră cel care a fost Vlad Arhip, un bun creştin, un veritabil patriot al acestui neam, un prieten devotat.

Dumnezeu să-L ierte şi să-L odihneasca în rănd cu drepţii.

Colegii şi prietenii

Contacte

Direcția viticultura, vinificație, tehnologii alimentare și legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru

Close Menu