Ordinea de zi și orarul ședințelor Comisiilor Metodice și al Consiliului Științific

Prin prezenta, Vă informăm că şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare va avea loc la 23.06.2021, ora 10:00, pe adresa (mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59)

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație, Tehnologii alimentare și Legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru