A V I Z

Prin prezenta, Vă informăm că şedinţa Consiliului Ştiinţific al
Institutului   Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
va avea loc la
08.07.2021,  ora 9:00, pe adresa (mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59)
09.07.2021,  ora 9:00, pe adresa (mun. Chişinău, or. Codru, str. Costijeni, 14)
 

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație, Tehnologii alimentare și Legumicultura

Direcția Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru