A V I Z

Prin prezenta, Vă informăm că este lansată perioada de acumulare a articolelor științifice pentru numărul 1/2022 a publicaţiei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” 

A    V     I    Z

Prin prezenta, Vă informăm că este lansată perioada de acumulare a articolelor științifice pentru numărul 1/2022 a publicaţiei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” 

Dragi colegi,

          Echipa redacţiei revistei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” vă invită să participaţi la pregătirea numerelor 1 şi 2 ale revistei pentru anul 2022. Prin intermediul publicaţiei noastre vă oferim oportunitatea de a aduce în prim plan subiecte de interes, care vizează rezultatele cercetărilor ştiinţifice pe care le efectuaţi, recomandările dumneavoastră pentru agricultori. Vă reaminitim, că în paginile publicaţiei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia”  sunt inserate lucrări ştiinţifico-practice şi de informaţie despre activitatea subdiviziunilor Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Allimentare.
          În vederea redactării materialelor, apreciem ca fiind oportună folosirea  unui stil concis şi a unui limbaj accesibil unui cerc larg de cititori, fără a afecta caracterul ştiinţific al lucrărilor. O informaţie mai detaliată despre normele de prezentare a articolelor găsiţi pe pagina web a revistei la rubrica ,,Procedura de prezentare şi redactare a articolelor”.

https://isphta.md/wp-content/uploads/2021/08/Procedura_de_prezentare-.docx.pdf

          Vă mulţumim anticipat pentru deschiderea dumneavoastră şi pentru spriginul acordat în realizarea revistei, precizînd că aşteptăm articolele pentru primul număr al revistei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” din anul curent pînă la data de 1 martie 2022.

Colegiul de redacţie 

Close Menu