Seminarul Științific de Profil

 

A        V         I      Z

În cadrul şedinţei Seminarului de Profil

411.07-„VITICULTURĂ”

al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la  13 iunie 2022,  ora 1000

va avea loc examinarea tezei de doctor în științe agricole

 cu tema „ARGUMENTAREA TEHNOLOGICĂ A PARAMETRILOR ECOLOGICI PENTRU AMPLASAREA VIȚEI DE VIE ÎN REGIUNEA CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA”,

prezentată de dna  GRIBCOVA ANA.

Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59  

Close Menu