A    V     I    Z

Prin prezenta, Vă informăm că şedinţa Consiliului Ştiinţific al

Institutului   Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare

va avea loc la

29.06.2022,  ora 1000, pe adresa
(mun. Chişinău, or. Codru, str.Vierul, 59)

O R D I N E A   D E   Z I