Condoleanțe
Caraman Ion

Condoleanțe

Ion Caraman   

17.03.1940 –  24.01.2023      

Doctor Habilitat în ştiinţe agricole

Cercetător ştiinţific principal,

Laboratorul Arbuşti fructiferi şi căpşun

Comuna de baştină –  Bieşti, raionul Orhei

Caraman Ion
1958 – absolvşte tehnicumul agricol din Cucuruzeni, r-nul Orhei.
1958-1959 – agronom la Direcţia agricolă din or. Orhei.
1959-1963 – slujba în răndurile armatei sovetice.
1963-1968 – facultatea de Horticultură a Institutului Agricol din or. Chişinău.
1968-1971 – agronom în colhozul Drujba, r-nul Orhei.
1971-1974 – doctorant la facultatea de Horticultură a Institutului Agricol.
1974-1978 – locţiitorul şefului Direcţiei Ştiinţă la Ministerul Agriculturii.
1978-1984 – Secretar ştiinţific la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură.
1984-2005 – şef de laborator.
1975 – susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole.
2003 – susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe agricole .
Fiind caracterizat ca un specialist de calificare înaltă a efectuat cercetări împreună cu colaboratorii laboratorului Arbuști fructiferi şi căpşun în următoarele direcţii de cercetare:
·         Studierea influenței condițiilor climatice asupra dezvoltării unor soiuri de coăcăz negru, roşu şi alb în Republica Moldova.
·         Dezvoltarea și fructificarea unor soiuri de coacăz negru, roşu şi alb în Republica Moldova.
·         Studierea comportării unor soiuri noi de coacăz şi căpşun în condiţiile pedoclimatice din Republica Moldova.
·         Studierea influenţei aplicării diferitor doze de îngrăşăminte la culturile bacifere. 
·         Studierea, perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor de cultivare a căpşunului şi arbuştilor fructiferi.
 
·         Studierea metodelor de producere a materialului săditor de culturi bacifere, elaborarea şi implementarea în producţie a recomandărilor tehnologice.

 

Director general al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare                      

dr.habilitat în agricultură                                       Constantin Dadu

Close Menu