INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Direcţii de activitate

Ameliorarea sortimentului viţei de vie

Crearea soiurilor noi de viţă de vie, inclusiv cu grad diferit de apirenie, de utilizare diversă cu rezistenţă sporită la condiţiile abiotice şi biotice nefavorabile ale mediului ambiant.

Ameliorarea clonală

La soiurile de selecţie autohtonă create în cadrul IŞPHTA şi de selecţie populară de diversă origine.

Micro-propagare şi producere

A materialului de categorii biologice superioare (Prebază şi Bază) a clonelor selectate în cadrul soiurilor noi create de viţă de vie şi a soiurilor clasice

Echipa laboratorului

Iliev Petru

ILIEV Petru

Șef laborator

Doctor habilitat
Conferențiar cercetător
Articole publicate
email:petru.iliev27@gmail.com

Colaboratorii Laboratorului

Cercetător științific principal

Articole publicate

Cercetător științific coordonator

Articole publicate

Cercetător științific coordonator

Articole publicate

Cercetător științific coordonator

Articole publicate

Cercetător științific superior

Cercetător științific

Articole publicate

Cercetător științific

Cercetător științific

Cercetător științific

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Cercetător științific stagiar

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Cercetător științific stagiar

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Realizări științifice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brevete și Inovații

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Colaborări

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Participări la expoziții și conferințe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Monografii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Proiecte de cercetare:

  1. 20.80009.5107.26( 2020-2023) „Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile”. dr.hab Iliev Petru Boris

  2. 15.817.05.04A. (2015-2018). Crearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi organică. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale). dr.hab Iliev Petru Boris
  3. 11.817.04.29A (2011-2014). Crearea şi implementarea a noi soiuri de culturi legumicole şi modernizarea tehnologiilor de cultivare. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale). dr.hab Botnari Vasile Tudor

PROPUNERI DE COLABORARE

Ameliorarea sortimentului viţei de vie

Crearea soiurilor noi de viţă de vie, inclusiv cu grad diferit de apirenie, de utilizare diversă cu rezistenţă sporită la condiţiile abiotice şi biotice nefavorabile ale mediului ambiant.

Ameliorarea clonală

La soiurile de selecţie autohtonă create în cadrul IŞPHTA şi de selecţie populară de diversă origine.

Micro-propagare şi producere

A materialului de categorii biologice superioare (Prebază şi Bază) a clonelor selectate în cadrul soiurilor noi create de viţă de vie şi a soiurilor clasice

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59

Telefon LABORATOR

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura