INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Direcţii de activitate

 • Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive, stabile și durabile
 • Evaluarea soiurilor noi de cartof pretabile pentru cultivarea acestora in prima și a doua cultură cu tuberculi din anul precedent și tuberculi proaspăt recoltaţi, în funcție de diferite zone de cultivare
 • Selectarea și evaluarea soiurilor de legume (tomate, ardei, castraveți, vinete etc.) și verdețuri (pătrunjel, mărar, spanac, salată, rucola, etc.) la reacția lor la factorii biotici și abiotici și rezistența acestora la boli, dăunători şi stresuri termohidrice
 • Evaluarea, determinarea și adaptarea termenilor de plantare-recoltare și altor elemente tehnologice reieșind din contextul schimbărilor climatice
 • Studierea și perfecționarea metodelor de irigare a culturilor legumicole în solarii și teren neprotejat, ținând cont de rezervele și deficitul de apă pentru irigarea plantelor agricole
 • Evaluarea și concretizarea dozelor și metodelor de fertilizare a cartofului și legumelor cu macro- și microelemente (aplicarea prin picurare, pe frunze, fazele de aplicare)
 • Elaborarea și perfecționarea metodelor de fortificare a semințelor de legume și verdețuri
 • Studierea, evaluarea și implementarea sistemului de protecție al plantelor de cartof și legume, fiind aplicat un consum mai redus de pesticide
 • Evaluarea soiurilor noi de cartof și de verdețuri la producerea lor în cultura organică
 • Studierea producerii, condiționării și ambalării semințelor de legume de soiuri autohtone și promovarea lor pe piață

Determinarea conținutului de nitrați.

(Determinarea conținutului de nitrați în plante utilizând fotocolorimetrul de laborator HI 83200);

Determinarea conținutului de pigmenți asimilatori.

(Principiul metodei de lucru – analiza spectrofotometrică a extractelor cu alcool);

Determinarea conținutului de substanță uscată

(Determinarea conținutului în substanță uscată solubilă se efectuează cu ajutorul  refractometrului portabil).

Colaboratorii Laboratorului

Dadu Constantin

Director general, Cercetător științific principal
doctor habilitat, profesor cercetător
Articole publicate
Profil CNNA
Profil IBN

Specialităţi abilitate:06.01.07 – Pomicultură

Cercetător științific coordonator

Doctor în științe agricole

Articole publicate

Profil IBN

Cercetător științific coordonator

Doctor în științe agricole

Articole publicate

Cercetător științific superior

Doctor în științe agricole

Cercetător științific

Profil IBN

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Cercetător științific stagiar

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Realizări științifice

Suprafețele de cercetare pentru a. 2021

– Pentru efectuarea cercetărilor științifice au fost montate experiențe pe următoarele suprafețe:
0,20 ha – tomate, ardei, vinete, castraveți, (în sere);
0,15 ha – cartof, colecție de soiuri, loturi experimentale;
0,25 ha  – dovlecel, dovleac
0,1 ha – tomate, multiplicare, colecție de soiuri;
0,5 ha – pepene verde (pentru testarea preparatelor de uz fitosanitar);
0,3 ha – pepene galben.

– Pentru testarea preparatelor de uz fitosanitar:
0,5 ha – cartof;
0,5 ha – tomate;
0,3 ha – castraveți;
0,2 ha – ardei.

       La cultura legumelor au fost montate experiențe conform planului calendaristic în a. 2021 în STE „Codru” în domeniul ameliorării tomatelor, ardeiului gras, dulce şi iute, vinetelor, bostănelului, castraveților, pepene verde şi galben, dovleac, dovlecel, laghinaria. Totodată, pentru testarea în producere şi promovarea rezultatelor ştiinţifice au fost montate loturi experimentale în teritoriu cu soiuri noi de cartof, tomate, ardei în r-nele Ialoveni, Anenii Noi, Orhei, Ştefan Vodă şi Criuleni.

– Au fost semănate şi crescute răsadurile de culturi legumicole (linii, forme parentale, hibrizi, soiuri) – tomate, ardei (dulci şi iuţi), vinete, praj, mamordica. Au fost semănate culturile de ceapă, cucurbitacee (pepene verde, pepene galben, dovlecel, patison, dovleac, lufa). De asemenea, a fost pregătit terenul şi materialul pentru plantare conform experiențelor din cadrul programului de cercetare şi schemelor de montare a experiențelor, completate registrele de evidență, monitorizate experiențele şi obținute date științifice;

– Au fost crescute răsadurile şi montate experienţele cu culturi de verdeţuri (salata, spanac, rucola, mărar, ţelină).

-Au fost efectuate lucrările ce țin de îngrijirea plantelor (lucrări de întreținere a solului, fertilizarea, protecţia de boli şi dăunători, irigare etc.), lucrări de evaluare, polenizare şi selectarea formelor cu caractere preţioase pentru crearea soiurilor şi hibrizilor noi, efectuate observaţiile fenologice şi măsurările biometrice, evaluarea rezultatelor științifice, rezistenţa la factorii biotici şi abiotici.

Condițiile climatice din prima jumătate a anului 2021 sunt fost foarte dificile pentru producerea legumelor, în special protecţia contra bolilor şi dăunătorilor. Rezultatele monitorizării culturilor de legume tomate, ardei, vinete, demonstrează o creştere puternică a infecţiei cu viruşi şi mozaicuri. La moment plantele sunt afectate în dependenţă de linie – soi, la un nivel de 34-70%. Aceasta se datorează condiţiilor climaterice nefavorabile (temperaturi scăzute şi umiditate ridicată) pentru culturile legumicole, însă favorabile pentru dezvoltarea bolilor, dar şi acumulării infecţiei în sol şi pe resturi vegetale în sere şi in jurul lor. Monitorizarea dinamicii de zbor a tripșilor și alte insecte transmițătoare de boli virotice arată o creștere bruscă a acestor insecte capturate pe capcane speciale. Astfel, la fiecare capcană (3 pe o suprafață de 250 m2) au fost capturate peste 225 de tripși pe fiecare capcană. Tripșii sunt principalii transmițători a virusului mozaicului culturilor solanacee. Problema constă în faptul că această boală nu poate fi combătută în mod direct, ea se acumulează pe plantele sălbatice – diverse specii de buruieni şi este răspândită de acestea la plantele de cultură prin intermediul diferitor specii de tripşi şi cicade cu care practic în afara câmpurilor experimentale nu se duce nici o luptă.

– În scopul efectuării procesului de ameliorare și creare a hibrizilor noi, au fost montate experiențele la tomate, utilizând 7 linii androsterile de forme materne şi 16 soiuri de forme paterne cu scopul obținerii de noi combinații hibride la tomate. Total colecția de tomate, în anul 2021 constituie 309 de mostre;

– La tomate, din cele 19 de mostre incluse în cercetare, vor fi selectați cei mai buni hibrizi și soiuri, care se vor manifesta printr-o rezistența sporită contra infecției virotice, au o productivitate și calitate bună şi corespund cerințelor moderne de cultivare în solarii şi câmp deschis.

– În baza rezultatelor cercetărilor efectuate în anii precedenți și în prima jumătate a anului curent se află în testare la Comisia de Stat un soi de tomate pentru cultivarea pe suport cu fructul mare – Rozalina, și un hibrid de castraveți pentru cultivare în solarii – Julian.

– În câmp neprotejat au fost montate experiențele cu studierea şi evaluarea a 12 surse genetice, pentru selectare noilor linii și forme parentale pentru crearea soiurilor industriale, destinate industriei de prelucrare şi consum în stare proaspătă. Din cauza atacului puternic de viroze, circa o treime de surse genetice, soiuri din colecţie şi forme parentale au început a fi purificate (efectuarea eliminărilor). Deși este o pierdere enormă, pe de altă parte este o selecţie naturală foarte puternică.  Au fost evidenţiate şi vor fi studiate în producere 3 soiuri de perspectivă: Intriga – timpuriu, Sol – mediu, Săgeata – semi-timpuriu.

– Cercetările la cultura ardeiului constau în montarea experienţelor cu utilizarea formelor inițiale de ardei dulce, gogoşari şi ardei iute, în total 107 de mostre, întreținerea culturii și colectarea datelor experimentale la prima etapă de evaluare (fenologice, biometrice etc.). În particular vor fi studiate 78 surse de ardei dulci, 17 gogoşari şi 12 surse de ardei iute. Au fost puse bazele pentru efectuarea polenizărilor între diferite soiuri şi linii, în total circa 107 de combinații. În experiențele comparative de orientare vor fi testate peste 23 de soiuri, în cele comparative de preconcurs – 12 soiuri şi experiențele comparative de concurs – 7 soiuri.

– La cultura castraveților va fi studiată o colecţie din 12 surse, în solarii și spațiu neprotejat. Plantele, din cauza condițiilor climatice, au răsărit neuniform şi suferă din cauza temperaturilor joase din timpul nopţii. Vor fi produse cantități suficiente de seminţe pentru multiplicarea şi menţinerea soiurilor Iulian şi Zimbru transmise în Comisia de Stat.

-La dovlecel a fost semănată, pentru evaluare şi multiplicare o colecție din 9 surse și va fi multiplicat pentru transmiterea în Comisia de Stat un soi nou de tip țuchini cu fructe de culoare verde-închis. Vor fi multiplicate două soiuri noi de dovleac Delicios şi Muscat de Cubani și două de patison Zontic și Cerepașca. Pentru menținerea purității plantelor au început a fi efectuate primele lucrări de conservare prin izolarea inflorescențelor.

În afară de aceasta continuăm studiul a 2 culturi cucurbitacee noi nespecifice pentru țara noastră: Mamordica, originară din Japonia și Lufa tot originare din India. Sunt deja răsărite plantele și conduse la cultivarea atât pe suport, cât și în formă liberă.

– În scopul perfecţionării sistemului de protecţie a plantelor şi realizarea producţiei cu un consum redus de pesticide şi sporirii eficienţei producţiei, au fost montate experienţe la culturile legumicole (tomate, castraveţi, pepene verde) şi cartof, cu studierea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.

– Experiențele în câmp deschis, au fost montate după principiul randomizării variantelor. Pentru aceasta, pe suprafețele semănate şi plantate au fost amplasate experiențele de cercetare-testare-experimentare a următoarelor produse de uz fitosanitar şi a fertilizanților.

-Alegerea soiurilor reprezintă una dintre cele mai importante măsuri tehnologice de care se ține cont la înființarea culturilor legumicole. Producții ridicate şi constante, pot fi obținute numai prin utilizarea unor soiuri cu capacitate productivă înaltă, care să valorifice condițiile de mediu şi tehnologiile de cultură performante.

-Diversificarea și înnoirea continuă a sortimentului de soiuri fac ca acest areal agricol, să devină tot mai important și în același timp tot mai complex.

-Un indice important al calității de masă proaspătă la salată, mărar, rucola este aspectul exterior al plantei, caracterizat prin: numărul de frunze formate, intensitatea culorii frunzelor.

Brevete și Inovații

 1. Soiul de Ardei Gras-INOVATOR. taxonul botanic: Capsicum annuum L.
  Soiul de plante MD Nr. 318 (data depozitului 28.07.2015). Iliev I., Iliev P.
 2. Soiul de ardei gras Globus oranj. taxonul botanic: Capsicum annuum L.
  Soiul de plante. MD 319 (data depozitului 28.07.2015). Dadu C., Iliev P., Iliev I.
 3. Soiul de Ardei Gras-ROMANO.
  Soiul de plante. MD 320 (data depozitului 28.07.2015). Iliev I., Iliev P., Dadu C.
 4. Soiul de Ardei Gras-CRISTI.
  Soiul de plante. MD 321 (data depozitului 28.07.2015). Iliev I., Iliev P.
 5. Soiul de Ardei Gras-ROMANO. 
  Soiul de plante MD Nr. 322 (data depozitului 28.07.2015) Iliev I., Iliev P., Dadu C.
 6. Soiul de Ardei Gras-TABU.
  Soiul de plante MD Nr. 323 (data depozitului 28.07.2015) Iliev I., Iliev P.
 7. Soiul de Ardei Gras-Toamna de aur.
  Soiul de plante MD Nr. 324 (data depozitului 28.07.2015) Iliev I., Iliev P.
 8. Soiul de Ardei Gras-SUVEICA.
  Soiul de plante MD Nr. 325 (data depozitului 28.07.2015) Iliev I., Iliev P.

Colaborări

 • Institutul de Genetică și Fiziologia Plantelor
 • Institutul de Cercetare Dezvoltare a Cartofului și Sfeclă de Zahăr
 • Institutul de Cercetare în Domeniul Cartofului din Rusia
 • Firma Gavriș din Rusia, domeniul legumelor
 • Firma Agrico și HZPC din Olanda, domeniul cartofului
 • Institutul de Culturi biologice din Luxemburg
 • Comisia de Stat pentru Omologarea Soiurilor
 • Centrul de Stat pentru Testarea produselor de uz Fitosanitar
 • Institutului de Cercetări în Cultura Organică din Luxemburg. EcoSeeds LuMo

Colaborări

 • Semnarea Memorandului de cooperare între Institutul de Ştiinţifico Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (IŞPHTA) din Chişinău și Institutul de Cercetări în Cultura Organică din Luxemburg

Participări la expoziții și conferințe

Monografii

Producerea cartofului în cultura ecologică

Iliev P., Iliev I., Luca D. . Tipogr. „Print-Caro”. Chişinău. 2021. p. 122

Cultura de vară a cartofului.

Iliev I. Tipogr. „Print-Caro”. Chişinău. 2021. p. 144. ISBN 978-9975-56-837-1

Летние посадки картофеля как альтернатива получения высококачественного посадочного материала картофеля.

Iliev I. Tipogr. „Print-Caro”. Chişinău. 2020. p. 147

Proiecte de cercetare:

 1. 20.80009.5107.26( 2020-2023) „Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile”. dr.hab Iliev Petru Boris

 2. 15.817.05.04A. (2015-2018). Crearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi organică. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale). dr.hab Iliev Petru Boris
 3. 11.817.04.29A (2011-2014). Crearea şi implementarea a noi soiuri de culturi legumicole şi modernizarea tehnologiilor de cultivare. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale). dr.hab Botnari Vasile Tudor

PROPUNERI DE COLABORARE

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59

Telefon LABORATOR

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

Close Menu