A V I Z. În cadrul şedinţei Seminarului de Profil 411.07-„VITICULTURĂ” al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 04 martie 2020, ora 15:00 va avea loc examinarea tezei de doctor în științe agricole cu tema „Potențialul agroecologic a soiurilor de struguri pentru masa în Regiunea viti-vinicolă Ștefan Vodă”, prezentată de dna GODOROJA MARIANA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 411.07-11 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole, la specialitatea 411.07 „Viticultură”, cu tema ”Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor”, prezentată de dl BOTNARENCO ANDREI, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor MIHAIL RAPCEA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 62 253.03-07 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roşii”, prezentată de dl MORARI BORIS, efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-37 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema “Perfectionarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe”, prezentată de dna Hristeva Oxana, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor universitar NICOLAE TARAN. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 253.03-38 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 24 mai 2019 , ora 10:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice”, cu tema „Perfecţionarea tehnologiei de producere avinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor”, prezentată de dl ROȘCA OLEG., efectuată sub conducerea dnei doctor habilitat, EUGENIA SOLDATENCO.

Continue Reading

Laboratorul de virusologie, microbiologie şi control fitosanitar – în care vor putea crește 7000 de plante in vitro

Republica Moldova va putea produce soiuri de struguri de masă de o calitate mai bună și mai competitivi pe piețele externe, datorită unui proiect finanțat de Guvernele României și Statele Unite la Institutul de Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău. Este vorba despre amenajarea unei sere moderne de aclimatizare și a unui laborator de propagare in vitro pentru producerea materialului săditor de viță de vie.

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu