Nu vom mai „importa” virusuri și boli vitivinicole din străinătate – Victor Bondarciuc

Odată cu lansarea procesului de reabilitarea a pepinierelor, în anii 2000, au fost aduse-n țară o serie de boli vitivinicole care, în străinătate, fie nu se consideră a fi dăunătoare, fie s-au manifestat în condițiile de mediu caracteristice țării noastre, susține șeful Laboratorului Virusologie și Control Fitosanitar din cadrul IȘPHTA, Victor Bondarciuc. Acest fapt, în consecință, a generat calitatea proastă a recoltei de struguri și distrugerea plantațiilor de viță de vie.

Continue Reading

A V I Z. În cadrul şedinţei Seminarului de Profil 411.07-„VITICULTURĂ” al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 04 martie 2020, ora 15:00 va avea loc examinarea tezei de doctor în științe agricole cu tema „Potențialul agroecologic a soiurilor de struguri pentru masa în Regiunea viti-vinicolă Ștefan Vodă”, prezentată de dna GODOROJA MARIANA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading

A V I Z În cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat Д 411.07-11 al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 28 mai 2019 , ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole, la specialitatea 411.07 „Viticultură”, cu tema ”Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor”, prezentată de dl BOTNARENCO ANDREI, efectuată sub conducerea dlui doctor habilitat, profesor MIHAIL RAPCEA. Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu