INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Laboratorul - Biotehnologii Alimentare

Direcţii de activitate

Echipa laboratorului

Realizări științifice

Brevete și inovații

 1. Procedeu de obţinere a brânzei din lapte de capră.
  MD 1299 (data depozitului 15.03.2018). Bogdan N., Necrîlova L., Cartașev A., Coev Gh., Rudic V.
 2. Procedeu de obţinere a produsului lactat fermentat praf.
  MD Nr. 865 (data depozitului 30.06.2014). Cartașev A., Bureț E., Coev Gh.
 3. Procedeu de obţinere a maielei bacteriene uscate pentru fabricarea produselor lactate fermentate.
  MD Nr. 1256 (data depozitului 07.08.2017). Cartașev A., Coev Gh.
 4. Procedeu de obţinere a iaurtului funcţional din lapte de capră.
  MD Nr. 1424 (data depozitului 25.10.2018). Cartașev A., Migalatiev O., Bogdan N., Popovici C., Golubi R., Grumeza I., Caragia V., Coev Gh.
 5. Procedeu de fabricare a brânzei în saramură.
  MD Nr. 1300 (data depozitului 26.03.2018). Cartașev A., Necrîlova L., Bogdan N., Coev Gh., Grumeza I.
 6. Procedeu de obţinere a maielei bacteriene pentru produse lactate acide combinate.
  MD Nr. 190 (data depozitului 30.09.2009). Coev Gh., Bureț S., Șveț S.
 7.  Procedeu de obţinere a semifabricatelor din carne tocată.
  MD Nr. 1282 (data depozitului 27.03.2018). Grumeza I., Gudima A., Macari A., Coev Gh., Cartașev A.
 8.  Procedeu de obţinere a brânzei şi a băuturii din zer acid (variante).
  MD Nr. 889 (data depozitului 03.06.2014). Necrîlova L., Bogdan N., Bureț E., Coev Gh.

Colaborări

 1. Hochschule Geisenheim University, Germania. Training în microbiologie moleculară. A fost studiată metoda de identificare a tulpinilor de levuri prin metoda performantă FT-IR
 2. Food Research Institute, Republica Slovacia. Training în biotehnologie alimentară. Au fost efectuate cercetări privind calitatea produselor alimentare prin metode cromotografice 
 3. Universitatea Bolu Abant Izzet Baysal, Republica Turcia. Colaborarea științifică în domeniul viti-vinicol. Participarea la proiecte comune de cercetare privind realizarea de activități științifice conform domeniilor de cercetare.
 4. Institututul de Microbiologie şi Biotehnologie a AŞM
 5. Universitatea de Stat din Moldova
 6. Universutatea Tehnică din Moldova
 7. Universitatatea Agrară din Moldova

Participări la expoziții și conferințe

 1. Salonul internațional de invenții.  Universitatea Tehnică din Iași ”Gheorghe Asachi”, România. Medalii de aur și diplome de excelență
 2. Salonul internațional de invenții. Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, România. Medalii de aur și diplome de excelență

Proiecte de cercetare:

INSTITUȚIONALE/ DE STAT

 1. 06-407-004A ( 2006-2010) „Tehnologii avansate de prelucrare a materiei prime agricole şi a produselor de zootehnie”. 

 2. 11.817.04.32A (2011-2014) „Tehnologii inovaţionale de prelucrare a materiei prime agricole, de origine vegetală şi animalieră”. 

 3. 15.817.05.03A (2015-2018) „Dezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor”. 

 4. 16.80012.51.23A (2017-2018) „Produs inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite”. 

 5. Proiect Program de Stat 20.80009.8007.24 Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare.

INTERNAȚIONALE

 1. Proiect de mobilitate SAIA Screening of autochthonous Streptococcus thermophilus strains 2016-2017, 2019-2020 Slovak Republic

PROPUNERI DE COLABORARE

Soluţii complete de lărgire a sortimentului de produse lactate cu valoare nutritivă înaltă şi proprietăţi curativ-profilactice şi dietetice

Elaborare, implimentare şi consultare privind tehnologiile performante de procesare complexă a laptelui, inclusiv lapte de capră şi oaie, şi de procesare a cărnii, inclusiv carne de pasăre

Elaborarea tehnologiilor de fabricare a produselor noi cu utilizarea raţională a zerului.

Valorificarea industrială a laptelui de capră şi oaie.

Determinarea indicilor de calitate a produselor din carne şi lapte.

Stabilirea duratei de valabilitate a produselor din lapte şi carne, prin cercetarea stabilităţii produsului în condiţiile de păstrare recomandate.

Aprecierea eficacităţii tehnologice a culturilor bacteriene (culturi „starter”) utilizate la fabricarea produselor lactate fermentate.

În comun cu întreprinderile de îndustrializare a laptelui, organizarea producerii experimentale a culturilor „starter” autohtone pentru fabricarea produselor lactate fermentate.

Elaborarea standardelor de firmă şi instrucţiunilor tehnologice privind produsele din lapte şi carne.

Crearea bazei de date naționale online privind compoziția produselor alimentare

Crearea unei baze de date naționale online privind compoziția alimentelor are o contribuție importantă orientată pe armonizarea gestionării datelor în Republica Moldova și permite aderarea la European Food Information Resource Network - asociație internațională, care susține utilizarea datelor existente privind compoziția alimentelor și a resurselor viitoare prin cooperare și armonizare a calității datelor, funcționalității și standardelor globale. Totodată, baza de date va fi completata permanent cu apariția produselor noi pe piața Republicii Moldova.

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59

Telefon LABORATOR

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

Close Menu