INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Laboratorul - Biotehnologii și Microbiologia Vinului

Direcţii de activitate

Organizarea şi executarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul producerii vinurilor spumante clasice, spumante naturale, spumoase, frizanti, perlante şi petiante

Elaborarea documentaţiei normativ-tehnice şi tehnologice pentru producerea vinurilor spumante, spumoase, frizanti, perlante şi alte băuturi alcoolice şi analcoolice impregnate cu dioxid de carbon de diferită natură

Efectuarea lucrărilor de microbiologie în domeniul vinificaţiei primare, producerii vinurilor spumante şi altor vinuri speciale;

Aprecierea tehnologică a substanţelor auxiliare, enzimelor, levurilor active uscate; aromatizatorilor, coloranţilor şi altor materiale de import destinate utilizării în industria vinicolă;

Elaborarea tehnologiilor de producere a vinurilor prin impregnarea exogenă cu dioxid de carbon (spumoase, spumoase aromatizate);

Efectuarea analizelor fizico-chimice şi microbiologice în vinuri materie primă, vinuri spumante, spumoase, frizanti, perlante şi alte băuturi alcoolice şi nonalcoolice impregnate cu dioxid de carbon;

Efectuarea lucrărilor de păstrare, menţinere şi dezvoltare a Colecţiei Ramurale de Microorganisme pentru Industria Oenologică (CRMIO) a IŞPHTA;

Elaborarea tehnologiilor de producere a diferitor vinuri, cidru, băuturi alcoolice şi nonalcoolice impregnate cu dioxid de carbon prin diferite metode;

Efectuarea aprecierii tehnologice a soiurilor noi şi clonelor de struguri elaborate sau introduse în Moldova cu elaborarea tehnologiilor respective pentru vinurile spumante, spumoase, frizanti, perlante, băuturi alcoolice sau nonalcoolice impregnate cu dioxid de carbon;

Evidenţierea, izolarea şi selectarea noilor tulpini de levuri cu proprietăţi tehnologici avansate;

Acordarea ajutorului ştiinţific; metodic şi practic la implementarea noilor tehnologii; procedeelor tehnologice avansate şi elaborărilor de vinuri noi la întreprinderile vinicole din ramură

Echipa laboratorului

Taran Nicolae

TARAN Nicolae

Director adjunct știința, viticultura, vinificație și tehnologii alimentare,
Cercetător științific principal.
Doctor habilitat, profesor universitar

Vasiucovici Svetlana

VASIUCOVICI Svetlana

Cercetător științific superior.
Doctor în științe tehnice Specialitatea 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

Adajuc Victoria

ADAJUC Victoria

Cercetător științific coordonator
Doctor în științe tehnice Specialitatea 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

Realizări științifice

Tehnologii de  producere a  vinurilor spumante

Izolarea, identificarea și selectarea tulpinilor de levuri autohtone din plaiul vitivinicol ”Cricova”

Izolarea, identificarea și selectarea tulpinilor de levuri autohtone din centrul vitivinicol ”Purcari”

Izolarea, identificarea și selectarea tulpinilor de levuri autohtone din centrul vitivinicol ”Trifești”

Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active.

Procedeu de obţinere a vinului natural sec dealcoolizat

Metodă de apreciere a capacităţii de fermentare secundară a tulpinii de levuri pentru producerea vinului spumant roşu

Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului spumant și vinului sec roz

Baza de date - Colecția Ramurală de Microorganisme pentru Industria Oenologică

Brevete și Inovații

 1. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci.
  MD Nr. 4679 (data depozitului 18.03.2019). Taran N., Soldatenco E., Soldatenco O., Bostan V., Vasiucovici S., Chiosa N., Cichir L. 
 2. Procedeu de fabricare a vinului roşu sec cu conţinut sporit de substanţe biologic active.
  MD Nr. 1408 (data depozitului 03.06.2013). Taran N., Bostan V., Chiosa N., Cichir L.
 3. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci.
  MD Nr. 4678 (data depozitului 18.03.2019). Taran N., Soldatenco E., Soldatenco O., Bostan V., Vasiucovici S., Chiosa N., Cichir L.
 4.  Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci.
  MD Nr. 4680 (data depozitului 18.03.2019). Taran N., Soldatenco E., Soldatenco O., Bostan V., Vasiucovici S., Chiosa N., Cichir L.
 5. Procedeu de determinare a stabilităţii vinurilor albe faţă de tulburările cristaline.
  MD Nr. 1432 (data depozitului 17.09.2013). Taran N., Hristeva O., Meriacri L.
 6. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci.
  MD Nr. 4728 (data depozitului 04.12.2019). Taran N., Soldatenco O., Soldatenco E.
 7.  Tulpin ă de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor r oşii seci.
  MD Nr. 4729 (data depozitului 04.12.2019). Taran N., Soldatenco O., Soldatenco E. 
 8. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci.
  MD Nr. 4730 (data depozitului 04.12.2019). Taran N., Soldatenco O., Soldatenco E.
 9. Procedeu de fabricare a vinului roşu sec cu un conţinut sporit de substanţe biologic active.
  MD Nr. 1354 (data depozitului 01.08.2018).Taran N., Soldatenco E., Morari B., Soldatenco O., Chiosa N., Cichir L., Taran N., Rudoi A.
 10. Procedeu de fabricare avinului spumant.
  MD Nr. 1267 (data depozitului 31.10.2017). Taran N., Soldatenco E., Morari B., Soldatenco O., Roșca O., Vasiucovici S.
 11. Procedeu de fabricare a vinului spumant.
  MD Nr. 1268 (data depozitului 31.10.2017). Taran N., Soldatenco E., Soldatenco O., Roșca O., Vasiucovici S.
 12. Procedeu de obţinere a vinului natural sec.
  MD Nr. 999 (data depozitului 17.04.2015). Taran N., Vasiucovici S., Soldatenco E.
 13. Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului materie primă roz sec.
  MD Nr. 4429 (data depozitului 7.04.2015). Taran N., Barsova O., Soldatenco O., Vasiucovici S., Morari B.
 14. Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului spumant roz.
  MD Nr. 4428 (data depozitului 17.04.2015). Taran N., Soldatenco E., Barsova O., Soldatenco O.
 15. Metodă de apreciere a capacităţii de fermentare secundară a tulpinii de levuri pentru producerea vinului spumant roşu.
  MD Nr. 968 (data depozitului 28.08.2014). Taran N., Soldatenco E., Morari B., Soldatenco O.
 16. Procedeu de stabilizare a vinului spumant (variante).
  MD Nr. 763 (data depozitului 09.07.2013). Taran N., Troțchii I., Taran M., Ponomariov I.
 17. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci.
  MD Nr. 4242 (data depozitului 06.04.2012). Taran N., Soldatenco E., Antohi M.
 18. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor spumante albe.
  MD Nr. 4225 (data depozitului 06.04.2012). Taran N., Soldatenco E., Adajuc V. 
 19. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci aromate.
  MD Nr. 4224 (data depozitului 06.04.2012). Taran N., Soldatenco E., Adajuc V.
 20. Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinurilor albe seci.
  MD Nr. 4210 (data depozitului 06.04.2012). Taran N., Soldatenco O.
 21. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci.
  Nr. 4203 (data depozitului 06.04.2012). Taran N., Soldatenco E., Antohi M.
 22. Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin.
  MD Nr. 295 (data depozitului 07.06.2010). Taran N., Duca Gh., Gonța M.

Colaborări

Italia, Bologna, Cesena, Universitatea din Bologna, Departament Agroalimentar

SA ”Vinăria din Vale”

”Vierul-Vin” SRL

Universitatea de Stat din Comrat

Centru Științific Național
 ”Institutul al Viei și Vinului ”Tairov”

Participări la expoziții și conferințe

 • Diplomă, Medalia de Aur la Expoziția Internațională de invenții ”EuroInvent-2016” (Iași, Romania). Autorii: Taran N., Soldatenco E., Stoleicova S. Denumirea invenției: “Procedeu de obținere a vinurilor naturale”.
 • Diplomă, Medalia de Argint la Expoziția Internațională de invenții ”EuroInvent-2016” (Iași, Romania). Autorii: Taran N., Troțchii I., Taran M., Ponomariova I. Denumirea invenției: ”Procedeu de stabilizare a vinului spumant (variante)”
 1. ТАРАН, Н.Г.; ПОНОМАРЕВА, И.Н.; ТРОЦКИЙ, И.Н. Влияние выхода сусла и различных методов осветления сусла на формирование аромата виноматериалов для белых игристых вин. Международная научно-практическая конференция «Консолидация науки, образования и производства в развитии виноградо-винодельческой отрасли РФ», Новочеркасск, 12-15 апреля (в печати)
 2. ТАРАН, Н.Г.; ПОНОМАРЕВА, И.Н.; ТРОЦКИЙ, И.Н. Влияние технологических приемов на концентрацию терпеновых спиртов в виноматериалах для белых игристых вин. Международная научно-практическая конференция «Консолидация науки, образования и производства в развитии виноградо-винодельческой отрасли РФ», Новочеркасск, 12-15 апреля (в печати)
 3. ТАРАН, Н.Г.; ВАСЮКОВИЧ, С.С.; СОЛДАТЕНКО, О.В. Влияние степени деалкоолизации на летучий комплекс белых сухих вин. Международная научно-практическая конференция «Консолидация науки, образования и производства в развитии виноградо-винодельческой отрасли РФ», Новочеркасск, 12-15 апреля (в печати)
 4. ТАРАН, Н.Г.; БАРСОВА, О.А. Влияние различных концентраций дрожжевых клеток в тиражной смеси для производства качественных розовых игристых вин. Международная научно-практическая конференция «Консолидация науки, образования и производства в развитии виноградо-винодельческой отрасли РФ», Новочеркасск, 12-15 апреля (в печати)
 5. ТАРАН, Н.Г.; СОЛДАТЕНКО, Е.В.; ХРИСТЕВА, О.П.; ВАСЮКОВИЧ, С.С. Исследование эффективности использования галлового танина и щепы французского дуба при приготовлении виноматериалов на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин. Международная научно-практическая конференция «Консолидация науки, образования и производства в развитии виноградо-винодельческой отрасли РФ», Новочеркасск, 12-15 апреля, с.1-4.
 6. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; ROȘCA, O.; VASIUCOVICI, S. Influence of different rootstoks on the physical-chemical indices and quality of winematerials for sparkling wine production. Proceedings of International Conference ”Modern Technologies in the Food Industry”, MTFI – 2016, Chişinău, 20-22 Octombrie, ISBN 978-9975-87-138-9, p. 314-317, 2016.
 7. MORARI, B. Influence of thermal regimes during fermentation-maceration process on foaming properties for red sparkling wine production. Proceedings of International Conference ”Modern Technologies in the Food Industry”, MTFI – 2016, Chişinău, 20-22 Octombrie, ISBN 978-9975-87-138-9, p.242-245,  2016
 8. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; HRISTEVA, O.; VASIUCOVICH, S.; SOLDATENCO, O.; ADAJUC, V. The influence of enzyme preparations on the stability of white dry wines to protein and colloidal cases. Proceedings of International Conference ” Modern Technologies in the Food Industry”, MTFI – 2016, Chişinău, 20-22 Octombrie, ISBN 978-9975-87-138-9, p. 308-313, 2016.
 9. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; VASIUCOVICI, S.; SOLDATENCO, O. Influence of dealcoholization process temperature on the quality of white wine Chardonnay. Proceedings of International Conference ” Modern Technologies in the Food Industry”, MTFI – 2016, Chişinău, 20-22 Octombrie, p. 318-323, 2016.
 10. TARAN, N.; ANTOHI, M.; PONOMARIOVA, I.; TCACIUC, L.; CHIRIAC, A.; ROSCA, T.; DIACOV, T.; COGILNICEANU, T. Standardization activity in winegrowing and winemaking field in Republic of Moldova. Proceedings of International Conference ” Modern Technologies in the Food Industry”, MTFI – 2016, Chişinău, 20-22 Octombrie, ISBN 978-9975-87-138-9, p. 304-307, 2016.
 11. SOLDATENCO, O.; VASIUCOVICI, S.; MORARI, B.; BARSOVA, O. Required characteristics for yeast strains for the production of natural white table wines and sparkling wines with high hygienic properties. 3 rd International Conference on Microbial Biotechnology, Chisinau 2016, October 12-13, p. 109.
 12. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; SOLDATENCO, O.; VASIUCOVICH, S.; HRISTEVA, The influence of various yeast species on physical-chemical characteristics and on stability to different cases in white dry wines. 3 rd International Conference on Microbial Biotechnology, Chisinau 2016, October 12-13, p. 189.
 13. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; VASIUCOVICH, S.; SOLDATENCO, O. Production testing and implementation of improvedtechnology for correction of alcoholic content in wines using vacuum distilation method. International conference ”Problems and trends of world viticulture and winemaking: Ukranian perspective”, Tairov Institute of viticulture and winemaking, Odesa 2016, November 3, Виноградарство ɪ Виноробство, Nr.53, 194-198 pp.
 14. ТАРАН, Н.Г.; СОЛДАТЕНКО, Е.В.; ХРИСТЕВА, О.П.; ВАСЮКОВИЧ, С.С. Влияние различных технологических схем приготовления виноматериалов на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин. International conference ”Problems and trends of world viticulture and winemaking: Ukranian perspective”, Tairov Institute of viticulture and winemaking, Odesa 2016, November 3, Виноградарство ɪ Виноробство, Nr.53, 198-204
 15. ТАРАН, Н.Г.; ХРИСТЕВА, О.П.; ВАСЮКОВИЧ, С.С. Влияние кислотности в белых сухих винах на стабильность к белковым и коллоидным помутнениям. International conference ”Problems and trends of world viticulture and winemaking: Ukranian perspective”,Tairov Institute of viticulture and winemaking, Odesa 2016,November 3,Виноградарство ɪ Виноробство,Nr.53,204-209
 • La expoziția EUROINVENT 2017 – Iași, a fost decernat cu medalie de aur brevetul de invenție „ Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului spumant roz”. Autori: TARAN N., SOLDATENCO E., BARSOVA O., SOLDATENCO O.
 • La expoziția EUROINVENT 2017 – Iași, a fost decernat cu medalie de argint brevetul de invenție Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului materie primă roz sec”. Autori: TARAN N., BARSOVA O., SOLDATENCO O., STOLEIOVA S., MORARI B.
 • La expoziția Infoinvent 2017-Chișinău, au fost decernate cu medalie de aur brevete de inveție „ Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului spumant roz” și Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului materie primă roz sec”.
 1. TARAN, N.; SOLDATENCO, O. Aprecierea comparativă de utilizare la fermentarea alcoolică a levurilor Saccharomyces și Non-Saccharomyces în condiții de microvinificație. Conferința științifico-practică internațională ”Știința, educație, cultură”, USC, vol.1,Comrat, 10 februarie, ISBN 978-9975-83-040-9, p. 117-119, 2017.
 2. SOLDATENCO, E.; MORARI, B.; VASIUCOVICI, S. Influența tratărilor tehnologice asupra potențialului de spumare a vinurilor materie primă destinate producerii vinurilor spumante. Conferința științifico-practică internațională ”Știința, educație, cultură”, USC, vol.1,Comrat, 10 februarie, ISBN 978-9975-83-040-9, p. 115-117, 2017.
 3. TARAN, N. Despre dezvoltarea viticulturii și vinificației în Republica Moldova. Международная научно-практическая конференция «Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны», КГУ, Комрат, 18 мая 2017 г., ISBN 978-9975-83-055-3, с.183-187.
 4. TARAN N., SOLDATENCO E., BARSOVA O., SOLDATENCO O. Strain of Saccharomyces vini yeast for the production of sparkling rose wines. EUROINVENT, The book of exhibition of creativity and innovation , Iași, ISBN 978-606-775-212-0, p. – 212/
 5. TARAN N., SOLDATENCO E., BARSOVA O.,SOLDATENCO O. Strain of Saccharomyces vini yeast for the production of dry rose wine-stok. The book of exhibition of creativity and innovation , Iași, ISBN 978-606-775-212-0, p. – 212/
 6. ТАРАН, Н.; СОЛДАТЕНКО, Е.; СОЛДАТЕНКО, О. Сравнительная характеристика использования дрожжей рода Saccharomyces и non-Saccharomyces для получения белых сухих вин. Международные Таировские чтения “Научные подходы к решению проблем виноградарства Украины в условиях глобальных изменений климата и мировых рынков”, посвященных 80-летию со дня рождения Лянного Александра Дмитриевича, г. Одесса, 2 ноября 2017 год.
 7. ТАРАН, Н.; ХРИСТЕВА, О. Изучение изменений климатических условий на показатели качества белых сухих вин на основе «микрозоны» Крикова. Международные Таировские чтения “Научные подходы к решению проблем виноградарства Украины в условиях глобальных изменений климата и мировых рынков”, посвященных 80-летию со дня рождения Лянного Александра Дмитриевича, г. Одесса, 2 ноября 2017 год.
 8. ТРОЦКИЙ, И.; ТАРАН, Н.; СОЛДАТЕНКО, Е.; РОШКА, О.; ВАСЮКОВИЧ, С.; СОЛДАТЕНКО, О. Влияние степени зрелости винограда на качество виноматериалов для белых игристых вин. Материалы конгресса «Наука, питание и здоровье», Минск, 8-9 июня, 2017г, стр.269-274 ISBN 978-985-08-2149-2
 9. ТРОЦКИЙ, И.; ТАРАН, Н.; СОЛДАТЕНКО, О. Использование местных рас дрожжей рода Saccharomyces для производства вин в условиях Республики Молдова. Материалы конгресса «Наука, питание и здоровье», Минск, 8-9 июня, 2017г, стр.439-446 ISBN 978-985-08-2149-2
 • La expoziția EUROINVENT 2018 – Iași, a fost decernat cu medalie de aur brevet de invenție „Process of sparkling wine production.” Autori: TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; MORARI, B.; SOLDATENCO, O.; ROȘCA, O.; VASIUCOVICI, S.
 • La expoziția INVENTICA 2018 – Iași, au fost decernate cu 4 medalii de aur brevete de invenții: „Process of sparkling wine production.” Autori: TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; MORARI, B.; SOLDATENCO, O.; ROȘCA, O.; VASIUCOVICI, S. (MD 1267 Y 2018.07.31; MD 1268 Y 2018.07.31)

”Strain of Saccharomyces vini yeast for the production of sparkling rose wine” TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; BARSOVA, O.; SOLDATENCO, O.

”Strain of Saccharomyces vini yeast for the production of dry rose wine stock” TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; BARSOVA, O.; SOLDATENCO, O.

 1. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.; SOLDATENCO, O.; BOSTAN, V.; CHIOSA, N.; MORARI, B.; VASIUCOVICI, S.; CICHIR, L. Noi procedee tehnologice de fabricare a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active. Simpozion Științific Internațional ”Horticultură Modernă- Realizări și Perspective”, UASM, Chișinău 4-6 octombrie, 2018.
 2. КУХАРСКИ, М.; ЧЕБАНУ, В.; ОЛАРЬ, Ф.; ТАРАН, Н.; КРАВЕЦ, Н.; АНТОЧ, А. Молдавский сорт новой селекции Виорика: особенности возделывания и технологии переработки винограда –НПИСВи ПТ. Simpozion Științific Internațional ”Horticultură Modernă- Realizări și Perspective”, UASM, Chișinău 4-6 octombrie, 2018.
 3. TARAN, N.; SOLDATENCO, O.; SOLDATENCO, E.; ROȘCA, O.; Influences to different extents on the quality of the finished product of sparkling white wines. Proceedings of International Conference ”Modern Technologies in the Food Industry”, UTM, 18-20 october, 2018, p119. ISBN 978-9975-87-428-1
 4. TARAN, N.; SOLDATENCO, E.;SOLDATENCO, O.; BOSTAN, V.; CHIOSA, N.; VASIUCOVICI, S.; MORARI, B.; CICHIR, L. Technology development for production of red dry wines with advanced content of biological active compounds. Proceedings of International Conference ”Modern Technologies in the Food Industry”, UTM, 18-20 october, 2018, p193. ISBN 978-9975-87-428-1
 5. SOLDATENCO, O. Isolation and obtain of pure yeast strains from the ”Trifeshti” vineyard for production of dry white and red wines. International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, 4th edition, 11-12 october, Chișină, p.172. ISBN 978-9975-3178-8-7
 6. ТАРАН, Н.Г.; СОЛДАТЕНКО, О.В. Выделение местных штаммов дрожжей для производства белых и красных вин в винодельческом центре Пуркарь. Магарач: Виноградарство и виноделие. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы виноградартсва и виноделия: фундаментальные и прикладные аспекты», №3 (105), 23-27 октябрь, 2018, Ялта. ISSN 2309-9305
 7. ROȘCA, O. Influența diferitelor măsuri asupra calității de tip vin alb spumos. UȘAMV ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Congresul Științific cu Participare Internațională, 18-19 octombrie, 2018 Iași.

SOLDATENCO, E.; TARAN, N.; MORARI, B.; SOLDATENCO, O.; VASIUCOVICI, S.; ROȘCA, O. Influența diferitelor proporții de amestecuri de vinuri roșii asupra indicatorilor senoriali și stabilirea parametrilor fizico-chimici a acestora. UȘAMV ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Congresul Științific cu Participare Internațională, 18-19 octombrie, 2018 Iași.

 • La expoziția EUROINVENT 2019 – Iași, au fost decernate cu medaliile de aur și de argint brevete de invenții ”Strain of Saccharomyces cerevisiae yeast CNMN-Y-31/32/33 for the production of dry red and white wine in the wine center  Purcari” și    ”Process of dry red winw with advanced content of biological active compounds”. 
 1. SOLDATENCO, O. ”Выделение местных штаммов дрожжей для производства белых и красных вин в винодельческом центре Трифешть”.Conferința internațională științifico-practică: «Ştiinţă, Educaţie, Cultură». Universitatea de Stat din Comrat, 11 februarie, 2019
 2. SOLDATENCO, O. Comparison of Wine Aroma Compounds Produced by Local Yeasts Isolated from Purcari Wine Center”. 2-nd International Congress on Engineering and Life Scineces –ICELIS, or. Kastamonu, Turcia, 11-14 aprilie, 2019.

Monografii

Таран Н., Зинченко В.  

Современные технологии стабилизации вин

Nicolae Taran, Soldatenco Eugenia

Tehnologia vinurilor spumante. Aspecte moderne

Soldatenco Olga

Bazele științifice și practice ale utilizării levurilor în oenologie

Proiecte de cercetare:

INSTITUȚIONALE

 1. 20.80009.5107.05(2020-2023) Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele int.Proiecte din cadrul programelor de stat. dr.hab Taran Nicolae Gheorghe.

 2. 15.817.05.32A (2015-2018) Tehnologii inovative în viticultură și vinificație – siguranța alimentară a produselor viti-vinicole. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale). dr. hab Soldatenco Eugenia Vasile
 3. 11.817.04.30A (2011-2014). Crearea şi implementarea soiurilor viţei de vie competitive, tehnologiilor perfomante de cultivare şi procesare a strugurilor cu obţinerea produselor viti-vinicole. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale).  dr.hab Taran Nicolae Gheorghe.

Anul 2019. Subetapa 10: Studiul influenței schimbărilor climatice asupra calității și indicilor fizico-chimici a vinurilor materie primă pentru spumante albe. Menținerea Colecției Ramurale de Microorganisme pentru Industria Oenologică

Anul 2018. Subetapa 10: Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza optimizării procedeelor agrotehnice de cultivare a viței de vie. Menținerea Colecției Ramurale de Microorganisme pentru Industria Oenologică

Anul 2017. Subetapa 10: Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor materie primă pentru spumante în baza procedeelor agrotehnice de cultivare a viței de vie. Menținerea Colecției Ramurale de Microorganisme pentru Industria Oenologică

Anul 2017. Subetapa 10: Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor materie primă pentru spumante în baza procedeelor agrotehnice de cultivare a viței de vie. Menținerea Colecției Ramurale de Microorganisme pentru Industria Oenologică

Anul 2016. Subetapa: 11 Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza utilizării vinurilor din soiuri de selecție a INVV. Studiul utilizării levurilor non-Saccharomyces în vinificația Republicii Moldova

 1. ( 2011-2014) „Crearea și implementarea soiurilorr viţei de vie competitive, tehnologiilor performante de cultivare și procesare a strugurilor cu obținerea produselor viti-vinicole” dr.hab Taran Nicolae


PROIECTE TINERI SPECIALIȘTI

 1. 19.80012.51.16A (2019) Caracteristica tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești” pentru obținerea vinurilor albe și roșii seci. Proiecte independente pentru tineri cercetători. dr. Soldatenco Olga Vladimir.

 2. 14.819.05.12A (2014-2015). Izolarea şi selectarea tulpinelor de levuri pentru producerea vinurilor roşii seci în Plaiul vitivinicol Puhoi. Proiecte independente pentru tineri cercetători. dr. Soldatenco Olga Vladimir
 3. 10.819.04.03A (2010-2011). Studiul şi evidenţierea suşelor de levuri perspective pentru producerea levurilor active uscate autohtone pentru spumante. Proiecte independente pentru tineri cercetători. dr. Adajuc Victoria Anatoli

13.819.14.11A (2013-2014) Studiul şi influenţa procesului de dealcoolizare a vinurilor albe asupra parametrilor de calitate a produsului finit. dr. Adajuc Victoria

PROIECTE TRANSFER TEHNOLOGIC

ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE RODUCERE A VINURILOR ROȘII SECI CU CONȚINUT AVANSAT DE SUBSTANȚE BIOLOGIC ACTIVE

PROPUNERI DE COLABORARE

Studiul diferitor tehnologii de producere a vinurilor albe și roșii seci cu conținutul avansat de SBA

.

Efectuarea aprecierii tehnologice a soiurilor noi şi clonelor de struguri elaborate sau introduse în Moldova cu elaborarea tehnologiilor respective pentru vinurile albe și roșii seci

.

Izolarea și identificarea tulpinilor de levuri din diferite plaiuri vitivinicole pentru producerea vinurilor albe și roșii seci

.

Aprecierea tehnologică a substanţelor auxiliare, enzimelor, levurilor active uscate; aromatizatorilor, coloranţilor şi altor materiale de import destinate utilizării în industria vinicolă

.

Studiul diferitor tehnologii de producere a vinurilor albe și roșii seci cu conținutul avansat de SBA

.

Perfecționarea regimurilor tehnologice de producere a vinurilor spumante

.

Acordarea ajutorului ştiinţific; metodic şi practic la implementarea noilor tehnologii; procedeelor tehnologice avansate şi elaborărilor de vinuri noi la întreprinderile vinicole din ramură

.

Elaborarea tehnologiilor de producere a diferitor tipuri de vinuri din struguri de selecție nouă

.

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59

Telefon LABORATOR

Lăsați un mesaj

olea_g@rambler.ru

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

Close Menu