INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Laboratorul Căpșun și Arbuști Fructiferi

Direcţii de activitate

 • Studierea şi selectarea soiurilor noi de căpşun şi arbuşti fructiferi cu fructe de calitate înaltă şi productivitate sporită adaptabile pentru condiţiile Republicii Moldova.
 • Crearea şi implementarea de noi soiuri bacifere cu potenţial genetic de productivitate înaltă şi adaptivitate sporită
 • Ameliorarea speciilor de arbuşti fructiferi cu importanţă nutriţională
 • Implementarea tehnologiilor de cultivare a căpşunului şi arbuştilor fructiferi pentru toate zonele Republicii Moldova
 • Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a căpşunului şi arbuştilor fructiferi pentru obţinerea fructelor ecologice
 • Studierea speciilor noi de arbuşti fructiferi şi determinarea capaciţăţilor de adaptare la noile condiţii de cultivare în Republica Moldova
 • Studierea soiurilor rezistente la boli pentru excluderea tratamentelor chimice la obținerea fructelor ecologice
 • Studierea soiurilor – cercetări fenologice, organoleptice, biochimice, aprecierea productivității soiurilor

Echipa laboratorului

Realizări științifice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brevete și Inovații

 1. Procedeu de formare a plantaţiei permutabile de căpşun

  MD Nr. 199 (data depozitului 12.08.2009). BOGDAN I.,  SAVA P. 

Colaborări

 • Collaboration with Cell Biotechnology and Molecular Biology
 • Collaboration with Journal of Plant and Soil Sciences

Recenzarea articolelor ştiinţifice

Collaboration with Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences

Collaboration with MB International Media and Publishing House 

Collaboration with European Jurnal of Nutrition & Food Safety

Collaboration with International Research Journal of Pure and Applied Chemistry

Collaboration with Current Journal of Applied Science and Technology 

Collaboration with Asian Journal of Biology

Participări la expoziții și conferințe

Monografii

SAVA P.  

Cultura zmeurului în Republica Moldova
SAVA P.
Bazele științifice ale culturii agrișului în
Republica Moldova
DADU, C., DONEA, V., ROŞCA, I., BODRUG, E.,
SAVA, P., DONEA, V., GRATI, V.
Arbori şi arbuşti fructiferi

SAVA P.  

Cultura zmeurului în Republica Moldova
SAVA P.
Bazele științifice ale culturii agrișului în
Republica Moldova
BALAN, V., SAVA, P., CALALB, T.,
CIORCHINĂ, N., TODIRAȘ, V., ROȘCA, I., CUMPANICI, A., ZBANCĂ, A.
Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului

Proiecte de cercetare:

 1. ( 2011-2014) „Ameliorarea speciilor de arbuști fructiferi și importanța nutrițională” . Proiecte bilaterale. dr. hab. Sava Parascovia

 2. 10.820.04.126T (2011) Perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor de producere a fructelor de agriş, coacăz negru, zmeur si căpşun cu înfiinţarea plantaţiilor demonstraţionale. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic. dr. hab. Sava Parascovia

 3. 08.169.67T (2008-2009). Perfecționarea și implementarea tehnologiilor de cultivare a căpșunului și arbuștilor fructiferi. Proiecte de inovare și transfer tehnologic. dr. hab. Sava Parascovia Vasile

PROPUNERI DE COLABORARE

Laboratorul Arbuști fructiferi și căpșun implementează tehnologii

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Costiujeni 14

Telefon LABORATOR

Lăsați un mesaj

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

BALAN, V., SAVA, P., CALALB, T., CIORCHINĂ, N., TODIRAȘ,V., ROȘCA, I., CUMPANICI, A., ZBANCĂ, A.

Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului