Direcţii de activitate ale laboratorului

 Completarea, evaluarea și menținerea fondului genetic, crearea de soiuri şi hibrizi competitivi, cu rezistență sporită la factorii biotici și abiotici cu destinație de cultivare în tehnologiile convenționale și inofensive.

 multiplicarea seminţelor de categorii superioare de legume

 elaborarea elementelor tehnologice noi, de prevenirea degenerării cartofului și sporirea productivității și calității culturilor legumicole în cultura obișnuită și organică.

 perfecţionarea sistemelor de protecţie a culturilor legumicole şi cartofului de buruiene, boli şi dăunători, tehnologiilor de cultivare şi valorificare a legumelor, producere şi condiţionare a seminţelor de legume;

 participarea activă la instruirea și formarea cadrelor de calificare înaltă pentru activitate în domeniul științifico-practic a ramurii legumiculturii și cartofului

 promovarea și implementarea rezultatelor ştiinţifice prin organizarea sectoarelor demonstrative, seminarelor, conferințelor naționale și internaționale participarea la expoziții .

Sectorul demonstrativ

Sectorul demonstrativ

Sectorul demonstrativ

Activitate științifică în acest domeniu contribuie la:

 renovarea fondului genetic

 selectarea hibrizilor şi soiurilor performante

 menţinerea calităţii şi productivităţii varietăţilor omologate

 asigurarea sistemului de multiplicare cu seminţe de categorii superioare

 renovarea asistenţei ştiinţifice prin elaborarea unor elemente tehnologice moderne

 crearea bazei informaţionale de susţinere a tehnologiilor de cultivare şi valorificare a producţiei legumicole

Sectorul demonstrativ

Participarea la expozitii

Sectorul demonstrativ