Direcţiile de activitate:

• Ameliorarea sortimentului viţei de vie: Crearea soiurilor noi de viţă de vie, inclusiv cu grad diferit de apirenie, de utilizare diversă cu rezistenţă sporită la condiţiile abiotice şi biotice nefavorabile ale mediului ambiant.

• Ameliorarea clonală la soiurile de selecţie autohtonă create în cadrul IŞPHTA şi de selecţie populară de diversă origine.

• Micro-propagarea şi producerea materialului de categorii biologice superioare (Prebază şi Bază) a clonelor selectate în cadrul soiurilor noi create de viţă de vie şi a soiurilor clasice.