Direcţiile principale în activitatea laboratorului

A. Tehnologia vinului, inclusiv vinuri cu denumire de origine;

B. Băuturi tari şi produse secundare vinicole.

Direcţiile de activitate a laboratorului se împart în:

1.1 Domeniul “Băuturi tari”.

Preocupările de bază sunt axate pe procesele de distilare, în primul rând, a vinurilor pentru distilate de vin, învechirea distilatelor de vin pe doagă de stejar ş.a.

Privite în ansamblu, aceste cercetări sunt mai vaste şi cuprind:

- determinarea soiurilor de struguri destinate obţinerii distilatelor de vin de calitate;

- cercetarea procesului de distilare cu scopul optimizării lui;

- cercetarea procesului de învechire pe doagă de stejar;

- cercetarea ,crearea, modelarea, modernizarea instalaţiilor de distilare (Charente, periodică, în flux continuu); montarea lor, operaţii de şef-montaj, dare în exploatare şi documentare;

În afară de aceasta, se efectuează cercetări în domeniile:

- de fermentare;

- creării, modernizării şi montării instalaţiilor de distilare şi rectificare, operaţii de şef-montaj, dare în exploatare şi documentarea lor;

- obţinerii distilatelor din fructe şi pomuşoare, inclusiv proces de fermentare;

- creării, modernizării şi montării instalaţiilor de distilare şi rectificare, operaţii de şef-montaj, dare în exploatare şi documentarea lor;

- dealcoolizării vinurilor prin metoda de distilare;

- dehidratării soluţiilor hidroalcoolice prin metoda sitelor moleculare sau distilarea sistemelor trinare pentru obţinerea bioalcoolului;

1.2 Domeniul Produse secundare.

Preocupările de bază sunt axate pe elaborarea procedeielor şi tehnologiilor de gestionare corectă a deşeurilor vinicole (drojdiile de vin, vinasa, tescovina, deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia, deşeurile hidroalcoolice). În acest plan se efectuează cercetării privind:

- elaborarea procedeielor, tehnologiilor şi instalaţiilor de denocivizare a deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia;

- elaborarea de tehnologii de utilizare a vinasei şi drojdiilor de vin în calitate de fertilizanţi în plantaţiile de viţă de vie;

- utilizarea borhotului de cereale ca fertilizant în câmpurile cu culturi agricole monoanuale.

- utilizarea drojdiilor de vin în calitate de nutrient pentru animalele domestice;

- extragerea unor produse noi din vinasă, drojdii de vin şi tescovină, care ar avea o întrebuinţare în calitate de produs independent sau ca componentă a unor produse;

- utilizarea deşeurilor hidroalcoolice pentru producerea bioetanolului, sau extragerea componentelor din care sunt constituite aceste deşeuri;

1.3 Alte direcţii.

Se efectuează cercetări:

- în domeniul biocombustibililor lichizi (biodiesel şi bioetanol); se elaborează procedeie şi tehnologii de producere, se studiază comportamentul lor în motoarele cu ardere internă;

- în domeniul obţinerii îndulcitorilor naturali şi anume, se elaborează tehnologia de obţinere a steveozidului (de 340 ori mai dulce ca zahărul) din planta Stevia Rebaduluana Bretoni;

- în domeniul obţinerii unor produse alimentare termic procesate, în care se prăstrează activi fermenţii şi alte substanţe biologic active;

- privind obţinerea unor băuturi noi slab alcoolice;

- înlăturarea dioxidului de sulf (anhidridei sulfuroase) din vin şi din distilatele hidroalcoolice.

4 Elaborarea perspectivei dezvoltări teritoriului, dezvoltarea ramurii viticole şi pomicole.

5 Argumentarea ecologică pentru înfiinţarea plantaţiilor ecologice.