Direcţii de activitate ale laboratorului

Direcţia laboratorului este "Elaborarea şi perfecţionarea sistemului de protecţie integrată a plantaţiilor viticole contra bolilor şi a dăunătorilor"

Printre obiectivele principale de studiu în domeniul protecţiei viţei de vie de boli şi dăunători pot fi evidenţiate următoarele:

1. Implementarea în producţie a soiurilor noi folosind rezistenţa soiului în programele nepoluante de prevenire şi combatere a organismelor nocive.

2. Evaluarea gradului de rezistenţă a formelor soiurilor noi şi evidenţierea celor mai performante soiuri cu caracteristici sporite de rezistenţă la factorii biotici şi abiotici.

3. Determinarea eficacităţii biologice a produselor noi biologice şi chimice în combaterea bolilor şi dăunătorilor viţei mde vie.

4. Cercetarea, perfecţionarea şi implementarea de noi metode şi procedee (agrotehnice, biologice şi chimice) de prevenire şi combatere a organismelor nocive la viţa de vie, în scopul obţinerii producţiei viti-vinicole de calitate (inclusiv şi cu denumire ecologică).

5. Crearea biotehnologiilor nepoluante de obţinere a producţiei viti vinicole ecologice (organice) în conformitate cu principiile IFOAM (Federaţia Internaţională a Mişcărilor de Agricultură Organică).

6. Cercetarea şi implementarea metodelor agrotehnice şi biologice de prevenire şi combatere a organismelor nocive la viţa de vie, în scopul obţinerii producţiei viti-vinicole pure.