Activitatea laboratorului include:

• încercări de laborator pentru subdiviziunile IŞPHTA

• determinarea parametrilor fizico-chimici în producţia vinicolă la solicitarea producătorilor (agenţilor economici)

• elaborarea şi atestarea metodelor noi de încercări a producţiei vinicole

• perfecţionarea cadrelor în domeniul metodelor moderne instrumentale de analiză a vinurilor, alcoolilor, vodcii şi a altor băuturi.

Încercările se efectuează conform metodelor oficiale, recomandate de Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului, metodelor prevăzute în SM şi alte documente normative în vigoare.

Lista încercărilor efectuate:

           

·         Densitatea,  D 20/20

 

·         Metalele alcaline (Potasiu, Sodiu, Calciu)

·         Alcoolul etilic

·     Metalele grele (Cadmiu, Plumb)                             

      Metale (Fier, Magneziu, Zinc)

·         Aciditatea volatilă

·          Alcoolii superiori   (diferenţiat)

·         Aciditatea titrabilă

·          Esterii compuşi   (diferenţiat)

·         Acidul sulfuros total şi liber

·          Controlul fermentaţiei malo-lactice

·         Extractul total şi reducător

     Glicerolul și 2,3 - butandiolul

·         Zahărul

·          Metanolul

·         Zahărul reducător

·          Diglucozidul malvidolului

·         Zaharoza

·         Caracteristicile cromatice ale vinurilor

·         Ftalaţii

·         Coloranţii sintetici

·         Aldehidele  aromatice

·         Unele tipuri de falsificări ale vinurilor şi alcoolilor

·         pН

·          Stabilitatea şi tipurile de tulbureli

  • Acidul tartric

·         Indicii de calitate şi caracteristicile tehnologice   ale materialelor auxiliare  (  acidul sorbic, acidul metatartric, sorbatul de potasiu ş.a.)

·         Acidul malic

·         Acidul lactic

·         Acidul citric            

·         Rutina

·         Acidul sorbic

·         Quercetina

·         Acidul ascorbic                      

·         Resveratrolul

·         Activitatea antioxidantă  a vinurilor       

·         Acidul galic