Direcţii de activitate ale laboratorului

Laboratorul Verificarea calităţii producţiei alcoolice al IŞPHTA , specializat în verificări analitice este înzestrat cu utilaj analitic modern: gaz-cromatografe şi cromatografe cu fază lichidă, firmelor SHIMADZU şi HEWLETT PACKARD, spectrofotometru de absorbţie atomică - VARIO 6 şi alte utilaje necesare pentru cercetări analitice, dispune de cadre de calificare înaltă şi pune la dispoziţia producătorilor un set de servicii, ce ţin de controlul producţiei vinicole şi a materialelor auxiliare, utilizate în vinificaţie.

Determinarea metalelor alcaline (Na ,K ,Ca )

și metalelor grele (Pb,Cu,Zn,Cd) la

spectrofotometrul de absorbție atomică VARIO 6

Determinarea diglucozid malvidolului , coloranților

sintetici, purității soiurilor (Cabernet, Merlot, Pinot

Noir), rutinei, quercitinei, rezveratrolului, acidului

ascorbic și galic, aldehidelor și acizilor aromatici la

cromatograful cu faza lichidă LC- 20A (Shimadzu)

Determinarea ftalaților, aromatizatorilor sintetici la

gaz- cromatograful cu mas-detector

GCMS-QP2010 (Shimadzu)

Determinarea alcoolilor superiori, esterilor compuși,

acizilor organici, aldehidelor in divinuri,

distilate de vin, alcool etilic, vodcă,

rachiu la gaz-cromatograful HP4890D