Realizări ale laboratorului

Laboratorul a elaborat metode de depistare a unor tipuri de falsificare a produselor vinicole aşa cum ar fi prezenţa coloranţilor şi aromatizatorilor sintetici în vinurile de struguri, precizarea vîrstei distilatelor de vin. În acest scop se utilizează metode HPLC , gaz-cromatografice cu detector mas-spectrometric. Laboratorul a elaborat şi utilizează o metodă de apreciere a activităţii biologice a vinurilor roşii.

Rezultatele încercărilor de laborator se eliberează sub formă de Raport de încercări oficial cu concluzii sau recomandaţii.

În anii 2013-2014 specialiştii laboratorului au participat la realizarea proiectului bilateral Moldo-Belarus.

În rezultatul cercetărilor ştiinţifice effectuate în laborator în ultimul timp au fost publicate în jurul a 25 de lucrări în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, au fost obţinute 5 brevete de invenţii.