Propuneri pentru producere

Laboratorul propune gospodăriilor pepinieristice următoarele servicii:

a) controlul fitosanitar a plantaţiilor-mamă de viţă de vie, şcoala viţei de vie, plantaţiilor-mamă de portaltoi pomicol şi plantaţiilor-mamă seminciere a sîmburoaselor;

b) testarea materialului săditor şi pentru multiplicare la prezenţa latentă a virozelor şi cancerului bacterian;

c) analiza solului la prezenţa nematozilor-vectori a virozelor;

d) cercetarea plantaţiilor de producere la afectarea lor de către viroze, maladiile fitoplsmatice şi cancerul bacterian;

e) material săditor a soiurilor de masă, tehnice şi de portaltoi a viţei de vie, categoria biologică „Basa”.