Monografii şi articole

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la conferinţe şi publicate în presă:

а). Фитосанитарная селекция и фитосанитарный контроль в питомниководстве, в Simpozionul Internaţional „Tendinţe în tehnologiile de producere a materialului săditor viticol”- Chişinău, 2004;

б). Cancerul bacterian. Metodele de combatere. Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice. In Wine 2005. Chişinău, 2005;

в). Вирусные заболевания винограда (распространение, вредоносность, диагностики и меры борьбы) в Institutul Naţional pentru Viticultura şi Vinificaţie din republica Moldova. Lucrări ştiinţifice. Chişinău 2005;

г). Золотистое пожелтение (Flavescense doree) винограда в Молдове. Vinicultura şi Vinificaţia. -№ 3 (27). -2010.-с.23-26;

д). Plum pox virus (PPV) in Moldova. EPPO Bulletin, vol. 36, issue 2, p.11, 2006;

e). The cherry leaf roll virus (CLRV) on walnut in the Republic of Moldova. VI International Conference. Kiev, Ukraine, 2010;

ж). Вирус ямчатости древесины яблони в Молдове. ВIСНИК Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, №62, 2012.