Direcţiile principale în activitatea laboratorului

1 Argumentarea ecologică a viţei de vie pentru amplasare.

2 Elaborarea paşapoartelor ecologice la soiurile de viţă de vie.

3 Argumentarea ecologică a terenurilor pentru producerea vinurilor cu Indicaţii Geografice (IG)şi vinuri cu Denumire de Origine (VDO).

4 Elaborarea perspectivei dezvoltări teritoriului, dezvoltarea ramurii viticole şi pomicole.

5 Argumentarea ecologică pentru înfiinţarea plantaţiilor ecologice.