Direcţii de activitate ale laboratorului

Cercetări privind asistenţa ştiinţifică a ramurilor de prelucrare a laptelui şi cărnii, care cuprind toate aspectele tehnologice şi biotehnologice de procesare, calitate şi inofensivitate:

 Menţinerea şi completarea Colecţiei Ramurale de tulpini autohtone de bacterii lactice cu proprietăţi tehnoloigce valoroase pentru industria laptelui.

 Biotehnologii de producere a concentratelor bacteriene (culturi „starter”) autohtone destinate utilizării la fabricarea produselor lactate fermentate.

 Tehnologii de fabricare a produselor din carne cu proprietăţi noi de consum şi termen îndelungat de păstrare.

 Tehnologii de fabricare a produselor lactate cu proprietăţi noi de consum şi termen îndelungat de păstrare.

 Tehnologii de fabricare a produselor noi cu utilizarea raţională a zerului.

 Ameliorarea tehnologiilor existente, privind prelucrarea laptelui şi cărnii.

 Elaborarea Standardelor Naţionale, Standardelor de Firmă, Instrucţiunilor tehnologice.

 Elaborarea Reglementărilor tehnice în domeniul industriei laptelui şi cărnii.

 Elaborarea tehnologiilor, secvenţelor tehnologice, produselor noi şi valorificarea lor de către agenţii economici prin contracte.