Realizări recente

1. Expertize de calitate cu argumentare ştiinţifică pentru produse alimentare autohtone şi de import.

2. Soluţii de realizare a produselor de generaţie nouă obţinute prin prelucrarea complexă de struguri:

 

Descrierea succintă, elementul inovaţional

 

Ulei alimentar 

(farmaceutic şi de consum alimentar).

 

 

 

Ulei cu valoare biologică sporită obţinut prin presarea la rece.

 

(Apărat prin  brevetProcedeu de prelucrare a seminţelor de struguri”)

Praf obţinut

din şrot

 

Aditiv alimentar  utilizat  în panificaţie, cofetărie, industria cosmetică.

Produse non-alcoolice obţinute din soiuri de struguri Vitis Labrusca

ALIM1501

- Acidulanţi naturali pentru industria alimentară ecologici substituienţi celor sintetici

- Sucuri acide cu valoare biologică şi capacitate antioxidativă sporite

 

3. Soluţii de realizare a produselor de generaţie nouă obţinute prin prelucrarea complexă a biomasei de sorg zaharat:

 

Descrierea succintă, elementul inovaţional

 

Suc concentrat natural

de sorg zaharat

 

 

   Suc  natural de sorg zaharat pentru consum alimentar.

     Dulcifiant natural cu cantităţi echilibrate de glucoză, fructoză, zaharoză, aminoaizi,  micro- şi macroelemente.

(Apărat prin  breveturiSuc natural cupajat” şi „Suc cupajat cu miez”)

Nutreţuri combinate

Nutreţuri obţinute prin adaos de şrot  cu valoare  nutritivă majorată, destinată animalelor domestice.

 Brichete

din begasă.

Combustibil organic ecologic utilizabil în sursele de căldură cu efecienţă energetică ridicată.