Direcţii de activitate ale laboratorului

1. Elaborarea tehnologiilor moderne în pomicultură

• Elaborarea sistemelor noi de conducere și tăiere a pomilor în dependență de soi-portaltoi la speciile sîmburoase și sămînțoase

2. Pepinierit pomicol și bacifer

• Completarea genofondului cu portaltoi noi a speciior pomicole

• Studierea potențialului tehnologic de inmulțire vegetativă inclusiv prin inrădăcinarea butașilor

• Estimarea compatibilității și eficacității componeților soi-portaltoi

3. Mecanizarea proceselor tehnologice în pomicultură

• Elaborarea mașinilor pentru pepeniera pomiclă

• Elaborarea mașinilor pentru livezi

4. Economie si standardizarea în pomicultură

a.Economia pomiculturii și pepinieritului pomicol și bacifer

• Elaborarea concepțiilor programelor de dezvoltare durabilă a pomiculturii

• Elaborarea documentelor normativ-tehnice

b.Standardizarea Produselor pomicole, bacifere și căpșun