Direcţii de activitate ale laboratorului

• organizarea şi executarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul producerii vinurilor spumante clasice, spumante naturale, spumoase, frizanti, perlante şi petiante;

• elaborarea tehnologiilor de producere a vinurilor prin impregnarea exogenă cu dioxid de carbon (spumoase, spumoase aromatizate);

• elaborarea tehnologiilor de producere a diferitor vinuri, cidru, băuturi alcoolice şi analcoolice impregnate cu dioxid de carbon prin diferite metode;

• elaborarea documentaţiei normativ-tehnice şi tehnologice pentru producerea vinurilor spumante, spumoase, frizanti, perlante şi alte băuturi alcoolice şi analcoolice impregnate cu dioxid de carbon de diferită natură;

• efectuarea analizelor fizico-chimice şi microbiologice în vinuri materie primă, vinuri spumante, spumoase, frizanti, perlante şi alte băuturi alcoolice şi analcoolice impregnate cu dioxid de carbon;

• efectuarea aprecierii tehnologice a soiurilor noi şi clonelor de struguri elaborate sau introduse în Moldova cu elaborarea tehnologiilor respective pentru vinurile spumante, spumoase, frizanti, perlante, băuturi alcoolice sau analcoolice impregnate cu dioxid de carbon;

• efectuarea lucrărilor de microbiologie în domeniul vinificaţiei primare, producerii vinurilor spumante şi altor vinuri speciale;

• efectuarea lucrărilor de păstrare, menţinere şi dezvoltare a Colecţiei Naţionale de Microorganisme pentru Industria Oenologică (CNMIO) a IŞPHTA;

• evidenţierea, izolarea şi selectarea noilor tulpini de levuri cu proprietăţi tehnologici avansate;

• aprecierea tehnologică a substanţelor auxiliare, enzimelor, levurilor active uscate; aromatizatorilor, coloranţilor şi altor materiale de import destinate utilizării în industria vinicolă;

• acordarea ajutorului ştiinţific; metodic şi practic la implementarea noilor tehnologii; procedeelor tehnologice avansate şi elaborărilor de vinuri noi la întreprinderile vinicole din ramură.