A V I Z

Prin prezenta, Vă informăm că şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare va avea loc la 19 noiembrie 2020, ora 10:00 la adresa (mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 14)

Continue Reading
Close Menu