INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Direcţii de activitate

 • Studierea factorilor agroecologici și influența acestora la creșterea și dezvoltarea viței de vie, pentru obținerea recoltei de struguri de o calitate înaltă.
 • Raionarea, amplasarea și optimizarea plantațiilor de viță de vie pentru obținerea vinurilor depinde foarte mult de factorii agroecologici pentru fiecare teritoriu în parte. În cercetări se folosesc sisteme moderne de acumulare, păstrare de analiză și modelare a informațiilor.
 • Cercetarea schimbărilor resurselor agroclimaterice în spațiu și în timp, a condițiilor ampeloecologice în zonele viticole a Republicii Moldova.
 • Argumentarea condițiilor ampeloecologice a microzonării teritoriilor RM pentru a determina suprafețele ce produc vinuri de înaltă calitate.
 • Optimizarea amplasării plantațiilor viticole în dependență de soiuri, factori de mediu din regiunile RM în legătură cu schimbările climaterice.
 • Evaluarea acțiunii schimbărilor climei, resurselor agro-climaterice și limitarea factorilor agro-climaterici în diferite zone naturale ale Moldovei pentru producerea vinurilor cu IGP.
 • Evaluarea acțiunii condițiilor ecologice la formarea landșaftului ampeloecologic.
 • Monitorizarea preventivă a ecosistemelor în condițiile schimbărilor radicale a climei și a factorilor antropogeni, evaluarea stării fitocenozelor.
 • Elaborarea proiectelor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale.
 • Planificarea teritoriului înainte de plantare a plantaţiilor cu folosirea tehnicii specializate electronice.

Echipa laboratorului

Chisili Sergiu

CHISILISergiu

Șef laborator

Doctor în științe economice,
conferențiar
Articole publicate
email:kisilisis@yandex.ru

Colaboratorii Laboratorului

Cercetător științific

Articole publicate

Cercetător științific stagiar

Cercetător științific stagiar

Articole publicate

Realizări științifice

Au fost elaborate pașapoartele ecologice de soiuri.

Monitorizarea ecologică preventivă a stării agrobiologice a soiurilor cercetate în diferite condiții pedoclimatice.

A fost elaborată harta complexă  a teritoriului RM cu determinarea zonelor viticole,  evaluarea favorabilă a factorilor agroecologici pentru creșterea strugurilor de masă cît și pentru producerea vinurilor de o calitate înaltă:

 1. Indicațiile Geografice Protejată pentru producerea vinurilor de struguri  (IGP);
 2. Delimitarea ariilor geografice omogene pentru producerea Vinuri cu Denumire de Origine Controlată (VDOC).

Au fost studiate și cercetate principalele zone viticole, parametrii climaterici a teritoriului: asigurarea cu căldură, pericolul de îngheț,   înălțimea, expoziția și înclinarea pantei care determină posibilitatea și eficiența creșterii viței de vie pe terenurile cercetate.

Determinarea particularităților zonale  de formare a parametrilor de asigurare cu căldură, legate de înălțimea, expoziția  și înclinarea pantei. S-a stabilit dependența relativă a schimbării caracteristicile morfometrice ale reliefului ce ne permite  optimizarea amplasării viței de vie cu diferite perioade de coacere  în diferite zone viticole din Republica Moldova

Evaluarea resurselor ampeloecologice.

Evaluarea resurselor agroclimaterice pentru obținerea strugurilor în dependența de factorii de risc a climei.

Brevete și Inovații

Colaborări

Laboratorul colaborează cu colegii de la Centrul Național Științific „Institutul de viticultură și vinificație  V.E. Tairov “(Odessa, Ucraina);

cu Institutul de Cercetare  Viticultură și Vinificație numit după I.I. Potapenko (Novocherkassk, Rusia)

Implementarea lucrărilor de cercetare a fost realizată pe bază contractuală cu întreprinderi viticole, fermieri, antreprenori individuali, întreprinderi comerciale din Republica Moldova.

Inclusiv:

– au fost efectuate și implementate  metode moderne de monitorizare în plantațiile vitivinicole moderne folosind inducerea fluorescenței clorofilei (FC). Metoda fluorescența clorofilei este un indicator principal, rapid de înregistrare a activității fotosintetice a plantelor.

–  studierea condițiilor pedoclimaterice pentru proiectarea plantațiilor multianuale din Republica Moldova

– elaborarea și implementarea în gospodăriile din Republica Moldova a metodelor ampeloecologice și tehnologii moderne pentru obținerea strugurilor  de o calitate înaltă.  

Participări la expoziții și conferințe

Fostering Knowledge Triangle. Forum 2017-2018 Moldova

 

Monografii

Кисиль Сергей, Даду Виталий, Рапча Виталий/2014, Кишинев. – 244 с. ISBN 978-9975-62-268-4

М.Ф. Кисиль; Науч.-практ. ин-т садоводства, виноградарства и пищевых технологий. –  К.: Б. и., 2010 (Tipogr. AȘM). – 208 р. ISBN 978-9975-62-268-4

Моногр./ С.М. Кисиль; Ин-т плодоводства. – К.: Б. и., 2008 (Tipogr. AȘM). – 176 р. ISBN 978-9975-62-225-7

Моногр./М.Ф. Кисиль, М.П. Рапча, С.М. Кисиль. – Ch.: Tipogr. AȘM, 2005, – 136 p. ISBN 9975-62-139-2

Proiecte de cercetare:

INSTITUȚIONALE/ DE STAT

 1. 11.817.04.30A „Crearea și implementarea soiurilor viței de vie competitive, tehnologiilor performante de cultivare și procesare a strugurilor cu obținerea produselor viti-vinicole calitative”  2011-2014

 2. 15.817.05.32A „Tehnologii inovative în viticultură și vinificaţie – siguranța alimentară a produselor viti-vinicole”, 2015-2019

 3. 20.80009.5107.17 „Crearea, evaluarea şi implementarea soiurilor noi de viţă de vie şi a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă”   2020-2023  

 4. 11.817.04.32A (2011-2014) „Tehnologii inovaționale de prelucrare a materiei prime agricole, de origine vegetală și animalieră”. 

 5. 15.817.05.03A (2015-2018) „Dezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calității și siguranței alimentelor”. 

 6. 16.80012.51.23A (2017-2018) „Produs inovativ din lapte de capră cu proprietăți biologice sporite”. 

 7. Proiect Program de Stat 20.80009.8007.24 Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare.

TRANSFER TEHNOLOGIC

 1. 12.824.14.165T (2013-2014) Implementarea tehnologiei înființării plantațiilor perene în baza noilor metode de apreciere a condițiilor ecologice. Proiecte de inovare și transfer tehnologic. dr. hab. Chisili Mihail Fiodor

PROPUNERI DE COLABORARE

Evaluarea condițiilor ecologice ale teritoriului în raport cu diferite soiuri de viță de vie

Evaluarea condițiilor ecologice ale teritoriilor cu scopul determinării terenurilor la căpătarea producției de vinuri cu indicație geografică, inclusiv și denumiri de origine controlată (IGP și VDOC)

Elaborarea proiectelor de amplasarea a plantațiilor multianuale, luând în considerare condițiile ecologice ale teritoriului

Întocmirea pașapoartelor ecologoce

Recomandări practice anuale producătorilor, publicate în revistele de profil și analiza la seminarele practice

Recomandări pentru amplasarea optimală a plantațiilor de viță de vie, ținând cont în detaliu de condițiile microclimaterice, relief și învelișului de sol

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59,

Telefon LABORATOR

Lăsați un mesaj

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura