Author: SPIHFT

 • Fii AgriCOOLtor!

  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Iansează campania Fii AgriCOOLtor! – destinată absolvenților de școli profesionale, gimnaziu, liceu, colegiu și studii universitare, ciclul licență, precum și părinților, tutorilor acestora, în scopul crețterii interesului pentru profesiile sau specialitățile agricole.MAlA sprijină și susține profesiile sau specialitățile agricole, drept meserii prioritare în circuitul economic local.

 • Doctoral Thesis Examination

  SE ANUNȚĂ EXAMINAREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘEDINȚASEMINARULUI ȘTIINȚIFIC ad-hoc al IP IȘPHTA Candidat: Cara SergheiTema tezei: ”ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE PRODUCERE A STRUGURILOR ÎN CONDIȚIILE AGRO-ECOLOGICE ALE UTA GĂGĂUZIA” Specialitatea: 411.07. ViticulturaConsultant științific – Rapcea Mihail, dr. hab., prof. univ., Derendovskaia Antonina, dr. hab. în șt.agricole, prof. univ.,Președinte al Seminarului Științific…

 • Announcement - Scientific Council of PSIHFT meeting

  Prin prezenta, Vă informăm că ședința Consiliului Științific al Institutului   Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare va avea loc la  24.04.2024,  ora 1000, pe adresa (mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierul, 59) O R D I N E A   D E   Z I: № TEMA Raportori 1. Examinarea situației cu privire la…

 • 2024: Invitation to the publication of articles

  Anunț!  Redacția revistei „Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” vine cu un apel către dumneavoastră, stimați cercetători și cercetătoare, să ne expediați cât mai URGENT articolele dvs. respectând:  1. – „Cerințe tehnice față de articole” 2. – „Procedura de prezentare și recenzare a articolelor” 3. – „Declaraţia de etică”  la poșta electronică: soldatencoolga1987@gmail.com în format electronic, concomitent prezentați varianta printată pe suport de hârtie a articolului…

 • Revista PVV nr.2 2023

  HVW Journal nr.2 2023

  Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 2 (90). 2023 CUPRINS: Creşterea şi productivitatea unor soiuri de cais altoiţi pe corcoduş p.2-7 Acţiunea procedeelor agrotehnice asupra creşterii şi productivităţii diferitor combinaţii soi–portaltoi la prun de soiul Super Prezident p.7-12 Înfiinţarea plantației experimentale de coacăz-negru în zona de centru a Republicii Moldova p.13-18 Морфологические характеристики растений-регенерантов малины при…

 • Revista PVV nr.1 2023

  HVW Journal nr.1 2023

  Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 1 (89). 2023 CUPRINS: Cercetări preliminare privind efectul aplicării extraradiculare a fertilizantului Eutrofit la cais p.2-5 Studiul controlului buruienilor în livezi prin metode inofensive p.6-13 Studierea creşterii şi productivităţii pomilor de nuc cultivaţi în sistem ecologic p.13-18 Evoluţia viticulturii în Republica Moldova pe parcursul a şapte decenii (1951– 2022) p.19-40…

 • Revista PVV nr.2 2022

  HVW Journal nr.2 2022

  Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 2 (88). 2022 CUPRINS: Cu privire la introducerea soiurilor noi de cais în Republica Moldova p.2-6 Evoluția fenofazelor de dezvoltare a unor specii de arbuști fructiferi în Republica Moldova p.6-16 Genofondul prunului și rezultatele utilizării lui p.17-25 Producția de sămânță de ceapă în funcție de mărimea bulbilor și densitatea de…

 • Revista PVV nr.1 2022

  HVW Journal nr.1 2022

  Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 1 (87). 2022 CUPRINS: Studii preliminare privind manifestarea comparativă a dezvoltării unor structuri florale și a legării fructelor de prun p.2-6 Influența procedeelor agrotehnice asupra creșterii și productivității diferitor combinații soi–portaltoi la prun p.7-11 Planificarea și particularitățile înființării plantațiilor noi de viță-de-vie p.12-36 Cercetarea genotipurilor apirene din Colecția ampelografică a…

 • Revista PVV nr.2 2021

  HVW Journal nr.2 2021

  Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 2 (86). 2021 CUPRINS: Influenţa factorilor climatici asupra fenofazelor de dezvoltare a plantelor de mur p.4-7 Influenţa condiţiilor climatice asupra dezvoltării unor soiuri de măceș în Republica Moldova p.8-10 Valorificarea șrotului din condimente obţinut prin tehnologia de CO2-extracţie p.11-16 Elaborarea tehnologiilor de cultivare şi prelucrare a strugurilor de selecţie nouă…

 • Revista PVV nr.1 2021

  HVW Journal nr.1 2021

  Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 1 (85). 2021 CUPRINS: Cercetări privind îmbunătăţirea sortimentului de cais p.4-8 Declanșarea principalelor fenofaze și calitatea fructelor de zmeur sub influenţa condiţiilor climatice p.9-13 Sporirea valorii nutritive a băuturilor de fructe prin fortificare cu micro- şi macroelemente p.14-19 Perfecţionarea standardelor naţionale pentru asigurarea Republicii Moldova cu material săditor viticol asanat…