INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Despre Institut

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  este instituţie de cercetări ştiinţifice, fiind avangardul şi coordonatorul progresului tehnico-ştiinţific în domeniul hortiviticol, vinificaţiei şi tehnologiilor alimentare din Republica Moldova.A fost creat conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 24 iunie 2008 „Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar”.

Direcţia strategică:

  • Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

Profiluri acreditate:

  • Ameliorarea viţei de vie şi elaborarea tehnologiilor performante în viticultură
  • Tehnologii inovative în vinificaţie
  • Ameliorarea soiurilor de pomi fructiferi şi tehnologii de cultivare
  • Tehnologii alimentare şi de prelucrare a materiei prime agricole

.

Direcții de activitate

Direcția Viticultură și Vinificație.

Include 8 laboratoare specializate în domeniul viticulturii și vinificației, inclusiv și laboratorul de standardizare și expertiză.

Direcţia Pomicultură

Include 4 laboratoare specializate în domeniul pomiculturii şi 1 secţie în domeniul legumiculturii.

Direcţia Tehnologii Alimentare

Include 3 laboratoare specializate în domeniul tehnologiei alimentare.

Direcţia Legumicultură

Include un laborator specializat în domeniul legumiculturii

Articole recente

Anunțuri

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație și Legumicultura

Direcția Tehnologii Alimentare și Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@mail.ru

Close Menu