INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Laboratorul - Pepinierit și Tehnlogii Moderne în Pomicultură

Direcţii de activitate

Ameliorarea sortimentului viţei de vie

Crearea soiurilor noi de viţă de vie, inclusiv cu grad diferit de apirenie, de utilizare diversă cu rezistenţă sporită la condiţiile abiotice şi biotice nefavorabile ale mediului ambiant.

Ameliorarea clonală

La soiurile de selecţie autohtonă create în cadrul IŞPHTA şi de selecţie populară de diversă origine.

Micro-propagare şi producere

A materialului de categorii biologice superioare (Prebază şi Bază) a clonelor selectate în cadrul soiurilor noi create de viţă de vie şi a soiurilor clasice

Echipa laboratorului

Colaboratorii Laboratorului

Cercetător științific principal

Articole publicate

Cercetător științific coordonator

Articole publicate

Cercetător științific

Articole publicate

Cercetător științific

Articole publicate

Cercetător științific

Articole publicate

Cercetător științific

Articole publicate

Cercetător științific

Realizări științifice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brevete și Inovații

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Colaborări

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Participări la expoziții și conferințe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Monografii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Proiecte de cercetare:

  1. 20.80009.5107.22( 2020-2023) „Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice”. dr.hab Grosu Ion David

  2. 15.817.05.02A (2015-2018). Tehnologii moderne, soiuri pomicole şi bacifere orientate spre producţie durabilă şi securitatea alimentară. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale) dr.hab Dadu Constantin Iacob.
  3. 11.832.08.05A (2011-2012). Tehnologii moderne de irigare în condiţii de subasigurare cu apă. Proiecte din cadrul programelor de stat. dr. Popovici Tudor Constantin
  4. 09.832.08.13A (2009-2010). Tehnologii moderne de irigare în condiții de subasigurare cu apă. Concepții ale programelor de stat. dr. Popovici Tudor Constantin
  5. 09.824.04.88T (2009-2010). Implementarea tehnologiei de fondare a livezilor industriale de migdal pe baza soiurilor autohtone. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic. dr. Popovici Tudor Constantin

PROPUNERI DE COLABORARE

Ameliorarea sortimentului viţei de vie

Crearea soiurilor noi de viţă de vie, inclusiv cu grad diferit de apirenie, de utilizare diversă cu rezistenţă sporită la condiţiile abiotice şi biotice nefavorabile ale mediului ambiant.

Ameliorarea clonală

La soiurile de selecţie autohtonă create în cadrul IŞPHTA şi de selecţie populară de diversă origine.

Micro-propagare şi producere

A materialului de categorii biologice superioare (Prebază şi Bază) a clonelor selectate în cadrul soiurilor noi create de viţă de vie şi a soiurilor clasice

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59

Telefon LABORATOR

Lăsați un mesaj

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

Close Menu