INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

ANUL 2021

Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 2 (86). 2021

CUPRINS:
Influența factorilor climatici asupra fenofazelor de dezvoltare a plantelor de mur p.4-7
Influența condițiilor climatice asupra dezvoltării unor soiuri de măceș în Republica Moldova p.8-10
Valorificarea șrotului din condimente obținut prin tehnologia de CO2-extracție p.11-16
Elaborarea tehnologiilor de cultivare și prelucrare a strugurilor de selecție nouă cu aromă de Muscat p.17-23
Fertilitatea unor genotipuri apirene din colecția ampelografică IȘPHTA p.24-28
Screeningul levurilor autohtone și active uscate la fermentarea alcoolică pentru obținerea vinurilor albe seci p.29-33
Compoziția fizico-chimică a vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri asanate de selecție nouă p.34-38

ANUL 2019

Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 1-2 (79-80). 2019

 

CUPRINS:
Гарантия успеха не может быть обеспечена без испытания в конкретных условиях новых сортовp.3-5
Tratarea pomilor de vișin cu etrel în condițiile Republicii Moldovap.6-8
Belt expert 480 SL-un nou insecticid pentru combaterea dăunătorilor la persicp.9-11
Молибден и виноградp.12-15
Evaluarea stării plantațiilor viticole la începutul primăverii anului 2019p.16-18
Кобальт и виноградp.19-22
Situația fitosaanitară și starea plantațiilor viticole dupărecolta 2018. Recomandări privind prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor în condițiile anului 2019p.23-31
Muscat de Hamburg-varietate de epocă. Istoria, agrobiologia, agrotehnica, protecția contra bolilor și dăunătorilorp.31-41
Результаты сортоизучения зизифцса (Ziziphus Jujuba mill.) и перспективы использования плодовp.41-43
Studiul factorilor de bază la elaborarea tehnologiei intensive la coacăzul-negrup.44-49
Alimente de calitate pentru a viață sănătoasăp.50-51
Влияние технологических параметров на качество яблочного сока-полуфабрикатаp.52-57
Producerea și utilizarea CO2-extractelor liposolubile în industria alimentarăp.58-61
Tăiatul în uscat al pomilor fructiferi în 2019, luat în discuție în cadrul unui seminar raionalp.61-62

ANUL 2018

ANUL 2017

ANUL 2016

ANUL 2015

ANUL 2014

ANUL 2013

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru

Close Menu