INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

INVITAŢIE LA COLABORARE

Dragi colegi,

          Echipa redacţiei revistei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” vă invită să participaţi la pregătirea numerelor 1 şi 2 ale revistei pentru anul 2022. Prin intermediul publicaţiei noastre vă oferim oportunitatea de a aduce în prim plan subiecte de interes, care vizează rezultatele cercetărilor ştiinţifice pe care le efectuaţi, recomandările dumneavoastră pentru agricultori. Vă reaminitim, că în paginile publicaţiei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia”  sunt inserate lucrări ştiinţifico-practice şi de informaţie despre activitatea subdiviziunilor Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Allimentare.
          În vederea redactării materialelor, apreciem ca fiind oportună folosirea  unui stil concis şi a unui limbaj accesibil unui cerc larg de cititori, fără a afecta caracterul ştiinţific al lucrărilor. O informaţie mai detaliată despre normele de prezentare a articolelor găsiţi pe pagina web a revistei la rubrica ,,Procedura de prezentare şi redactare a articolelor”.

 

          Vă mulţumim anticipat pentru deschiderea dumneavoastră şi pentru spriginul acordat în realizarea revistei, precizînd că aşteptăm articolele pentru primul număr al revistei ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” din anul curent pînă la data de 1 martie 2022.

Colegiul de redacţie 

ANUL 2021

ANUL 2019

Pomicultura, Viticultura și Vinificația. nr. 1-2 (79-80). 2019

 

CUPRINS:
Гарантия успеха не может быть обеспечена без испытания в конкретных условиях новых сортовp.3-5
Tratarea pomilor de vișin cu etrel în condițiile Republicii Moldovap.6-8
Belt expert 480 SL-un nou insecticid pentru combaterea dăunătorilor la persicp.9-11
Молибден и виноградp.12-15
Evaluarea stării plantațiilor viticole la începutul primăverii anului 2019p.16-18
Кобальт и виноградp.19-22
Situația fitosaanitară și starea plantațiilor viticole dupărecolta 2018. Recomandări privind prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor în condițiile anului 2019p.23-31
Muscat de Hamburg-varietate de epocă. Istoria, agrobiologia, agrotehnica, protecția contra bolilor și dăunătorilorp.31-41
Результаты сортоизучения зизифцса (Ziziphus Jujuba mill.) и перспективы использования плодовp.41-43
Studiul factorilor de bază la elaborarea tehnologiei intensive la coacăzul-negrup.44-49
Alimente de calitate pentru a viață sănătoasăp.50-51
Влияние технологических параметров на качество яблочного сока-полуфабрикатаp.52-57
Producerea și utilizarea CO2-extractelor liposolubile în industria alimentarăp.58-61
Tăiatul în uscat al pomilor fructiferi în 2019, luat în discuție în cadrul unui seminar raionalp.61-62

ANUL 2018

ANUL 2017

ANUL 2016

ANUL 2015

ANUL 2014

ANUL 2013

Editorul Revistei “Pomicultura, Viticultura și Vinificația” – Institutul Științifico Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare – se pronunță public referitor la caracterul accesului deschis al revistei.

Revista publică articolele pe pagina web proprie http://https://isphta.md/revista-pomicultura-viticultura-vinificatia/ simultan cu editarea numărului curent al revistei în format hîrtie (pISSN: 1857-3142 – ediție print). Accesul la conţinutul electronic al revistei în regim real este gratuit, rapid și permanent pentru fiecare utilizator al rețelei globale internaționale și pe pagina web Bibliotecii electronice cu Acces Deschis- Instrumentul Bibliometric Național  https://ibn.idsi.md/ro/pomicultura_viticultura_vinificatia

cu identificare în mod unic a revistei și articolelor electronice cu ajutorul  Digital Object Identifier (DOI) https://doi.org/10.53082/1857-3142

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-FărăDerivate 4.0 Internațional .

Revista a fost fondată în anul 2006 cu denumirea : Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. (ordin aMinisterului Justiției al RM nr. 21 din 21.01.206)

ISSN înregistrat în 2011 (certificat de înregistrare)

În anul 2013 a fost redenumită ca Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

450 exemplare

Articole ştiinţifice în:

  • Română – 364
  • Rusă – 106
  • Engleză – 2

Rezumate în:

  • Română –29
  • Rusă –7
  • Engleză –162

DECLARAȚIA DE ETICĂ

se decrarcă, se semnează de către autorul și se anexează la articol.

Contacte

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare și Legumicultura

Direcția
Pomicultura

Vizitați-ne

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru, str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău

Lăsați un mesaj

vierul_isphta@bk.ru

Close Menu