Aviz – ședința Consiliului Științific al IȘPHTA

Prin prezenta, Vă informăm că ședința Consiliului Științific al Institutului   Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare va avea loc la  24.04.2024,  ora 1000, pe adresa (mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierul, 59)

O R D I N E A   D E   Z I:

TEMARaportori
1.Examinarea situației cu privire la evaluarea, exploatarea, completarea şi menținerea  genofondurilor: pomicol, viticol, legumicol, colecțiilor ramurale de m/o pentru industria vinicolă și pentru industria alimentară. Situația cu amplasarea și starea experiențelor în câmpurile de cercetare îm a.2024 în subdiviziunile de cercetare din Pomicultura, Viticultura, Legumiculturadr, Tofan S.dr. Gribcova A.dr hab.Iliev P.dr. Golubi R.dr. Morari B.Șefii subdiviziunilor de cercetare
2.Despre pregătirea cadrelor în postdoctoranturadr. Soldatenco O.
3.Analiza situației referitor la participarea cercetătorilor IȘPHTA la diferite Conferințe, expoziții, etc.;  Promovarea științei în domeniul horticulturii, oenologiei și tehnologiei alimentare.Șefii subdiviziunilor de cercetare
4.Diverse