Fii AgriCOOLtor!

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Iansează campania Fii AgriCOOLtor! – destinată absolvenților de școli profesionale, gimnaziu, liceu, colegiu și studii universitare, ciclul licență, precum și părinților, tutorilor acestora, în scopul crețterii interesului pentru profesiile sau specialitățile agricole.
MAlA sprijină și susține profesiile sau specialitățile agricole, drept meserii prioritare în circuitul economic local.