IP Institutul Științifico Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Republica Moldova,mun.Chișinău, or. Codru,

str. Vierul 59, MD 2070 Chişinău